Zasedačka na radnici? Za osm melounů?

Zasedací místnost na radnici, kde se konají schůze městského zastupitelstva a občas nějaké školení úředníků, má už něco za sebou. O tom není pochyb. Hlavní výtkou uživatelů jsou nepraktické ...

  • 22/06/2021

Střípky z června -
Kroměříž ospalá nejen vedrem

Červnové vedro vařilo ulice města, na schůzi přišel jsem pozdě. Pár majetkových bodů už bylo probráno, ale měl jsem omluvenku - závěrečné vystoupení dětí ve školce, pod širým nebem, divadélko ...

  • 17/06/2021

Kauza Těšnovického vepřáku - shrnutí

Šest let se zabýváme záměrem "modernizace" těšnovického velkokapacitního vepřína. Uvozovky chápejte jako výraz pochybnosti o reálných zámerech investora - přetrvává obava, že skutečným plánem ...

  • 25/04/2021

Investice? Kroměříž je bohužel pozadu.

Otázky zodpovězené pro Týdeník Kroměřížska 12.1.2021 Jak hodnotíte investiční plán Kroměříže na rok 2021? Stejně jako předchozí roky - město Kroměříž pod vedením starosty Němce nezvládá ...

  • 24/01/2021