Zdravé Kroměřížsko - "lepší Kroměříž je možná"

Asi takto... Není vám není lhostejné, co se okolo vás děje? Chcete se aktivně účastnit utváření světa, nebo alespoň místa, kde žijete? Pak nezbývá, než se politicky angažovat...

Nebolí to, někdy máte pocit, že jste udělali něco užitečného, jindy je to opruz. V každém případě poznáte lidi z úplně jiných oborů, rozšíříte si obzory. Někdy až tak, že se sami nebudete stačit divit. Získáte však také oponenty, v horším případě nepřátele z řad těch, kterým svými aktivitami tancujete na kuřím očku. Ti slušní, co vydrží a setrvají, získají bonus - začnou být imunní různým politickým hnusotám, které je mají znechutit, odradit, přimět k rozhodnutí, že "tohle nemám zapotřebí". Takový člověk pak vyklidí pole gaunerům.

Můžete se ale rozhodnout ho nevyklidit a třeba vstoupit do některé politické strany. To obnáší placení příspěvků sekretariátům a také občas vyžaduje kachní žaludek. Se spolustraníky to nemusí být lehké. Brzy zjistíte, které partaje jsou napojeny na které podnikatele, a kdo potřebuje jaký pozemek. Pokud se toho nechcete účastnit, zbývá poslední cesta – angažovat se prostřednictvím nezávislé kandidátky. A sesbírat 27 podobně uvažujících lidí.

Zdravé Kroměřížsko není politickou stranou, je volným sdružením. Převážná většina je nás na kandidátce bezpartijních, několik z nás má blízko ke Straně Zelených, ale členů je jen několik. Spojuje nás to, že nám není lhostejné, jak vypadá veřejný prostor v Kroměříži. Jsme hrdí na své město, ale dokážeme se podívat na svět kolem nás i kriticky a s nadhledem. Žijeme tady a přemýšlíme, co by se dalo udělat lépe. A taky pro něj něco děláme - už 16 let.

Náš cíl a vize se dá shrnout pojmem “Moderní město“. "Moderní", to pro nás není mumraj tlačících se aut, smrdících fabrik a anonymita nákupních center. Je to komunita lidí, kterým se u nás žije příjemně a zdravě. To, na co přišli ve světových velkoměstech už před pár lety, musíme prosazovat i u nás: kvalitní územní plánování, dostupnou veřejnou dopravu a služby, kvalitní školy, společenské i sportovní vyžití, podporu mladých i starších obyvatel. Město, které usiluje o vracení vody do krajiny, o udržení tepelného komfortu navzdory klimatickým změnám, o stromy, které dýchají v našich ulicích. Město jako rovnocenného partnera průmyslu a dopravě, kterým stanovuje jasná pravidla pro vzájemně udržitelné soužití. Ale také město připravené i na hrozící mimořádné situace – povodně, sucho, průmyslové havárie, válku. Bez legrace.

Co se stalo před čtyřmi lety?

V roce 2018 v Kroměříži ovlivnil nejvíc volby bývalý hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Boj o existenci a perspektivu naší nemocnice, spravované krajem, se projevil na výsledku téměř všech politických stran. Z dvaceti sedmi kroměřížských zastupitelů je sedm lékařů. V minulé sestavě Zdravého Kroměřížska byli také lékaři, kteří se angažovali proti plánům kliky Jiřího Čunka, a několik členů TOP09. Kroužkování udělalo své a do zastupitelstva zamířili převážně lékaři. Bohužel, tématický svorník „nemocnice“ se v komunálních volbách ukázal jako nedostatečně silný. Povolební vyjednávání trvala nejdéle v historii, rozdělení „půl napůl“ nemělo dlouho vítěze, a upřímně, nemělo ani dobré řešení. Nakonec patovou situaci „vyřešili“ tři lidé, zastupitelé zvolení za naše uskupení, tím, že přešli do tábora současného starosty Němce. Bohužel tím tehdy zafixovali stávající poměry na radnici, praktikované intriky, klientelismus, nevraživost a zoufale malou výkonnost úřadu. Jediným zastupitelem za Zdravé Kroměřížsko, který odolal vábení koaličních výhod, zůstal tedy lídr kandidátky Richard Kreml. Zatímco ti v koalici si užili rozdělování funkcí (jen místostarostové se náhle vyrojili čtyři...) a lukrativních míst v dozorčích radách Vaku, Biopasu a dalších, my jsme si to odpracovali v opozici, nevzdali jsme se a jdeme do toho znovu. Znovu a líp, protože už teď máme předem vydiskutovány povolební alternativy, a minulou trpkou zkušenost nehodláme opakovat.

Jsme rádi, že na naší kandidátce máme zkušené lidi, uznávané odborníky různých profesí, ale i mladé, energické kandidáty. Považujeme za samozřejmost, že počet žen a mužů je na kandidátce Zdravého Kroměřížska vyrovnaný, tak jako ve městě žije zhruba stejný počet mužů a žen. Nepoměr ve stávajícím zastupitelstvu je do očí bijící a nepřirozený – pouze 7 žen ze 27 zastupitelů.

Proč volit Zdravé Kroměřížsko?

  • Máme za sebou 16 let práce a zkušeností, víme co chceme a leccos jsme už dokázali.
  • Nestojí za námi žádní oligarchové. Nepropůjčujeme se k tomu, abychom přihrávali „malé domů“ místním vlivným podnikatelům.
  • Držíme slovo.
  • Nepřevlékáme kabáty.
  • Pomáháme lidem tam, kde jim ostatní politici ukazují záda.

Kandidáti Zdravého Kroměřížska nehledají v politice obživu. Máme svá zaměstnání, naše motivace je prostá – pokud se nezapojíme do řízení města my, udělá to za nás někdo jiný a my se pak jen budeme divit.