Zdravé Kroměřížsko - Desatero fungování a komunikace

Zdravé Kroměřížsko je neformální sdružení, kandidáti a potenciálně zvolení zastupitelé by měli ctít níže uvedená pravidla:

  • 1. smyslem Z.K. je prosazení co největší části volebního programu.
  • 2. povolebním jednáním je pověřena skupina tří členů (předsednictvo), kteří jsou určení rozhodnutím všech hlasováním per rollam.
  • 3. v případě, že někdo bude kontaktován jinými politickými subjekty, sdělí to neprodleně předsednictvu. Snahou je postupovat jednotně.
  • 4. všichni, kdo jsou na kandidátce, jsou považováni za členy a mají hlasovací právo. Do budoucna je možné udělit hlasovací právo i dalším spolupracujícím osobám, pokud to odsouhlasí prostá většina.
  • 5. budoucí koaliční partneři – pokud získáme mandáty, budeme jednat se všemi důvěryhodnými členy zastupitelstva. Nebudeme vstupovat do koalice, která by se opírala o nacionalistické a dezinformační spolky.
  • 6. o jednání s jednotlivými subjekty rozhodne po volbách prostá většina hlasujících, členové budou bezprostředně po jednání informováni o průběhu.
  • 7. v případě, že budeme součástí budoucí koalice, bude všem členům umožněno seznamovat se s materiály Zastupitelstva, popř. Rady.
  • 8. minimálně 1x za 3 měsíce proběhne schůzka se zastupiteli.
  • 9. budeme se snažit prosadit odborníky do komisí a výborů města. V případě dvou zájemců o jednu komisi rozhodneme hlasováním všech členů, koho budeme nominovat - rozhoduje prostá většina.
  • 10. případné spory budeme řešit jako moudří lidé, slušnými argumenty a se snahou dosáhnout funčního řešení ve prospěch města.