Zdravé Kroměřížsko - Kdo jsme

Na kandidátce Zdravého Kroměřížska jsou lidé, kteří již mají s komunální politikou zkušenost.

V zastupitelstvu je po tři volební období lídr, lékař Richard Kreml, který je zároveň druhým rokem krajským zastupitelem, jednou z hlavních tváří nedávného boje za nemocnici a asi nejvýraznějším představitelem současné kroměřížské opozice.

Dlouholetá ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková (dříve kandidovala za Volbu pro Kroměříž) byla opakovaně zastupitelkou i radní a naše město zná jako vlastní boty. Zároveňm, nebo možná díky tomu ale nechce, abychom se spokojili s lokální úrovní, protože ví, že to jde i líp.

S politikou, ale hlavně se školstvím a neziskovým sektorem má zkušenost Linda Matušková, která se dříve prala a kandidovala za Piráty. Poměry na palubě a především v jejím podpalubí ji přesvědčily, že nastal čas tuto loď opustit.

Richard Kubík, pedagog a sportovec, kandiduje jako čtyřka a má přehled o stavu sportovišť. Jeho prioritou je mimo jiné převedení zanedbané Pionýrské louky do majetku města a její přeměna v otevřený a aktivní volnočasový prostor.

Kamila Bráníková, renesanční člověk, jedna z duší kroměřížského neziskového sektoru, přitom ekonomka par excellence, profesionálka, která v současném zastupitelstvu chybí jako sůl.

Lubor Letfus, který trpělivě, ale nekompromisně rozporoval záměr na zdvojnásobení zapáchajícího velkochovu prasat v Těšnovicích, až dosáhl toho, že nám dal soud zapravdu a investor musí dokázat funkčnost opatření proti zápachu. Jinak stavět nebude.

Bývalá zastupitelka a kastelánka Zdena Dokoupilová, se kterou konzultujeme stavební záměry a která, ač je pracovně převážně mimo Kroměříž, udělala pro město víc, než většina místních zastupitelů. Radan Šafařík, zakladatel kroměřížských Farmářských trhů. Psycholožka paní doktorka Dobrila Hrůzová, která patří k lidem, co se zasloužili o to, že u nás nenajdete hazardní herny.

A tak můžeme pokračovat dále. Zajímají vás další kandidáti? Přečtěte si podrobnější medailonky.

Zdravé Kroměřížsko – desatero příkladů, pod čím jsme podepsaní

  • Nulová tolerance hazardu v Kroměříži – iniciovali jsme, spolu prosadili a budeme držet!
  • VaK – akcionářská smlouva – všichni naši zastupitelé ji podpořili jako variantu pro Kroměříž nejlepší.
  • Kroměřížská nemocnice – zabránili jsme záměrům na její rozložení a faktickou likvidaci. Pomohli jsme doslat pány Čunka a Gazdíka od válu. Díky tomu má naše nemocnice znovu perspektivu
  • Nikdo z nás nehlasoval pro nevýhodné prodeje městských pozemků. Město musí rozvojové pozemky naopak získávat. Nepodpořili jsme nevýhodnou směnu klíčových parcel za psí útulek, kterou prosadil starosta Němec, stejně jako rozprodej pozemků na Hanáckých polí.
  • Díky nám se město Kroměříž nepřipojilo k Memorandu o prodloužení splavnosti Moravy do Olomouce, což je projekt poškozující zbývající přírodní charakter řeky.
  • Účastnili jsme se asi třiceti řízení o kácení stromů. Díky našim podnětům bylo asi 20 zdravých stromů zachováno a dalších asi 60 bylo vykáceno jen s podmínkou náhradní výsadby.
  • Snažíme se prosadit protihluková opatření při hudebních vystoupeních a festivalech.
  • Donutili jsme některé velké znečisťovatele k zavedení účinných opatření – Kmotr, částečně Alusak, vepřín Těšnovice.
  • Zabránili jsme stavbě skandálního památníku biskupa Castellcorna, který má podíl na čarodějnických procesech. A jako bonus jsme zjistili, že byl za přípravu vyplacen více než milion Kč, bez schválení zastupitelstva.
  • … a dále mnoho aktivit a akcí nepolitických, spojených s lidmi na kandidátce Zdravé Kroměřížsko ...