Romana Havlíková

  • Věk: 27 let
  • Povolání: na mateřské dovolené
  • Politická příslušnost: Nezávislý kandidát


 Romana  Havlíková

 Lenka  Hrabalová

pedagog předškolního vzdělávání

Ing.  Zdeňka Dokoupilová

stavební inženýrka, býv.kastelánka zámku

PhDr. Šárka Kašpárková

ředitelka Knihovny Kroměřížska

Mgr. Markéta Caklová

pedagog na ZŠ Komenského