Radek Poláček

  • Věk: 43 let
  • Povolání: zásobovač
  • Politická příslušnost: Nezávislý kandidát


 Radek Poláček

Ing. Andrea  Mikešková

referentka vědy a výzkumu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,na mateřské dovolené

DiS Kamila  Bráníková

ekonomka v neziskové organizaci

Bc. Vilém Mikeška

manažer

Mgr., Bc. Radan Šafařík

právník, zakladatel Farmářských trhů v KM