Lenka Hrabalová

  • Věk: 41 let
  • Povolání: pedagog předškolního vzdělávání
  • Politická příslušnost: Nezávislý kandidát


 Lenka  Hrabalová

Mgr. Markéta Caklová

pedagog na ZŠ Komenského

 Ivo Ligurský

soukromý podnikatel v potravinářské výrobě, kanoista

Ing. Lenka Dlabačová

podnikatelka v dopravě

MUDr. Richard Kreml

lékař, ortoped, zastupitel města Kroměříže