Mgr. Jana Kopúnová

  • Věk: 56 let
  • Povolání: učitelka, zástupkyně ředitelky Střední zdravotnické školy
  • Politická příslušnost: Nezávislý kandidát


Mgr. Jana Kopúnová

 Radek Poláček

zásobovač

Bc., Msc. Jan Talafant

ředitel neziskové organizace, nakladatel

Ing.  Zdeňka Dokoupilová

stavební inženýrka, býv.kastelánka zámku

Mgr. Jana Kopúnová

učitelka, zástupkyně ředitelky Střední zdravotnické školy