PhDr. Šárka Kašpárková

  • Věk: 64 let
  • Povolání: ředitelka Knihovny Kroměřížska
  • Politická příslušnost: Nezávislý kandidát

V Kroměříži jsem se narodila. Mí rodiče tehdy bydleli na rohu v Křižné ulici. Otec byl učitel na střední škole a maminka pracovala v mateřské škole. Po smrti maminky jsem si odskočila z Kroměříže na studia, poté se vrátila zpět a nikdy jsem nelitovala. Říká se tomu patriot. Jsem vdaná už 41 let za jednoho muže, se kterým prožíváme chvíle šťastné i smutné, jak už to tak bývá. Mám velmi ráda svou rodinu. Mým štěstím je má čtyřletá vnučka, která mne vždy překvapuje. Ráda také chalupařím a tím čistím hlavu. Jsem zaměstnaná v knihovně a moje práce je pro mne ne koníčkem, ale velkým koněm.
Sleduji vše nové v mém oboru. Jsem dlouholetou členkou Ústřední knihovnické rady při Ministerstvu kultury ČR a pracuji také pro Národní pedagogický institut, kde se podílím na tvorbě na soustavě národních klasifikací pro obor knihovnictví. Vždy jsem se ráda podílela a připravovala projekty, je to tvůrčí činnost a mě to baví. Největší úspěchem v poslední době je také spuštění Encyklopedie Kroměříže (www.enkm.cz), na které jsem se svými kolegy pracovala přes 2 roky. Je to krásná nekonečná práce, protože Krompedie se bude vyvíjet další roky a je nutné data stále ukládat a aktualizovat.
Kroměříž je úžasná svou historií, architekturou. Vyhovuje mi, že město není příliš velké. Život je zde příjemný i na bydlení. Co se mi nelíbí? Určitě nejsem spokojená s dopravou ve městě - jeden velký chaos. Dále ty nejobyčejnější věci - třeba u parkoviště na Vejvanovského mi chybí delší provoz veřejných WC, v sobotu a neděli je dokonce zavřeno úplně. Čím dál víc chybí lékaři - zubaři a další lékařské profese. Je nutné, aby byly vytvořeny podmínky pro lékaře, aby ve městě zůstali a žili - např. formou bytů pro lékaře ve spolupráci s městem.
V čem vidím rozvojový potenciál města? Myslím si, že cestovní ruch ve městě by mohl zaměstat více lidí. V tomto směru by mělo město podstatně více investovat a spolupracovat s odborníky. Slabinu spatřuji v přetrvávající slabé koordinaci mezi hlavními pořadateli akcí - Domem kultury, Výstavištěm i zámkem. Musíme se naučit spolupracovat a vzájemně komunikovat. Městu opravdu schází funkční sportovní hala, ale je třeba, aby měla všestranné využití. Pro mladé bych dostavěla knihovnu a vytvořila prostor pro klub - specificky vybavený s techologií 21. století stejně, jak to vídám v zahraničních knihovnách. Důležitá je rovněž péče o zeleň, jejíž neudržování je znatelné třeba u knihovny ze strany Kollárovy ulice. A určitě bych při tom všem nezapomínala na naše seniory a zdravotně postižené. Podpořila bych aktivity, pomohla vytvářet projekty ve spolupráci se spolky. Podpořila bych také rozvoj učňovského školství. Chybí nám dobří řemeslníci - elektrikáři, zedníci, obkladači atd.


PhDr. Šárka Kašpárková

 Lenka  Hrabalová

pedagog předškolního vzdělávání

MUDr. Richard Kreml

lékař, ortoped, zastupitel města Kroměříže

MVDr. Jiří Šálek

veterinární lékař

PhDr. David Unger

klinický psycholog a psychoterapeut