Bc., Msc. Jan Talafant

  • Věk: 52 let
  • Povolání: ředitel neziskové organizace, nakladatel
  • Politická příslušnost: Nezávislý kandidát


Bc., Msc. Jan Talafant

 Ivo Ligurský

soukromý podnikatel v potravinářské výrobě, kanoista

Mgr., Bc. Radan Šafařík

právník, zakladatel Farmářských trhů v KM

Bc. Vilém Mikeška

manažer

Ing. Andrea  Mikešková

referentka vědy a výzkumu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,na mateřské dovolené