Bc., Msc. Jan Talafant

  • Věk: 52 let
  • Povolání: ředitel neziskové organizace, nakladatel
  • Politická příslušnost: Nezávislý kandidát


Bc., Msc. Jan Talafant

PhDr. Linda Matušková, Ph.D

podnikatelka, máma, pedagog, fotografka, zakladatelka neziskové organizace

PhDr. Šárka Kašpárková

ředitelka Knihovny Kroměřížska

 Václav Fojtík

obchodní zástupce

 Romana  Havlíková

na mateřské dovolené