Ing. Andrea Mikešková

  • Věk: 37 let
  • Povolání: referentka vědy a výzkumu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,na mateřské dovolené
  • Politická příslušnost: Nezávislý kandidát

Aktuálně šťastná maminka, rodilá Kroměřížačka. Před mateřskou pracovala v Brně jako referentka na Přírodovědecké fakultě Masarykovi univerzity. Má ráda pohyb ve všech podobách, výborná volejbalistka. „Trápí mě, v jakém stavu je areál na Pionýrské louce. Na volejbalových kurtech, kam jsme chodili na tréninky a pořádaly se turnaje, roste plevel a ploty rezaví. Patří to učilišti na Lindovce, tedy Zlínskému kraji. Ráda bych, aby se areál dostal do majetku města, protože pro Kraj to zjevně není priorita. Pro Zdravé Kroměřížsko ano. Chci, aby byla Pionýrská louka znovu chloubou Kroměříže.“


Ing. Andrea  Mikešková

 Václav Fojtík

obchodní zástupce

MUDr. Lucie  Nollová

lékařka, anestezioložka

Mgr. Markéta Caklová

pedagog na ZŠ Komenského

Bc. Vilém Mikeška

manažer