Ing. Ivona Cieslarová

  • Věk: 46 let
  • Povolání: ekonom Fremach Kroměříž
  • Politická příslušnost: Nezávislý kandidát


Ing. Ivona Cieslarová

Ing. Andrea  Mikešková

referentka vědy a výzkumu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,na mateřské dovolené

Mgr. Markéta Caklová

pedagog na ZŠ Komenského

Mgr. Richard Kubík

pedagog, Gymnázium Kroměříž

Ing.  Zdeňka Dokoupilová

stavební inženýrka, býv.kastelánka zámku