PhDr. Linda Matušková, Ph.D

  • Věk: 39 let
  • Povolání: podnikatelka, máma, pedagog, fotografka, zakladatelka neziskové organizace
  • Politická příslušnost: Nezávislý kandidát

Celým svým tělem a duší jsem mámou dvou neskutečně úžasných holčiček. Vedle toho je mým posláním profese newborn a rodinné fotografky, občasně nadšené podnikatelky, eshopařky, jednodenního pedagoga, zakladatelky a hybatelky maličké kroměřížské neziskovky GO-ED!, z.s. Jsem prý ženou mnoha talentů a schopností. Sama bych se označila za pozitivního liberála, lehkého idealistu a fouňu. Také vášnivou milovnici dobré kávy a oddanou fanynku britského premiéra Jima Hackera.
Kdysi dávno jsem byla neúspěšnou aspirantkou na studia žurnalistiky, vaz mi tehdy zlomil Ňaský protektorát (nikdy předtím jsem o něm neslyšela a přiznávám, že dodnes přesně nevím). Ctím rodinnou tradici učitelů a hudebníků. Jakožto nadšená sběratelka akademických titulů jsem po zdlouhavém, téměř 11letém studiu dosáhla v roce 2013 získáním titulu Ph.D. zdařilého akademického hattricku v oboru Pedagogika. Pedagogice jsem se věnovala i nadále a 10 let jsem působila jako odborný asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tato práce mi dala možnost cestovat po nám blízké Evropě, přednášet na zahraničních univerzitách, setkávat se s mnohými inspirujícími osobnostmi a projekty, učit se nové věci, poznávat nové přístupy k mé práci i profesní specializaci. Stal se ze mě díky tomu takový lehce idealistický kosmopolita - amatér. Zjistila jsem však také, jak velkou propast mezi západem a námi způsobily doby minulé a že u nás máme i dnes co dohánět.
Vždy mě fascinovala síla a moc lidského pozitivismu, odhodlání, otevřenosti a víry v sebe sama a své schopnosti. Takto naladění lidé se zdají být neporazitelní, nevyčerpatelní a velmi úspěšní ve své práci. Myslím, že tento pohled na život Čechům zatím výrazně chybí.
Jelikož jsem při realizaci svých plánů, často inspirovaných dobrou zahraniční praxí, zpravidla narážela na bariéru vysvětlování "že něco nejde", rozhodla jsem se jít vlastní cestou. Pro své nápady a projekty jsem založila místní neziskovku GO-ED! (protože u nás musí mít všechno nějaký právní rámec), jejímž prostřednictvím je mohu realizovat. Obklopila jsem se v ní úžasnými osobnostmi, díky kterým mohu akce a aktivity realizovat. Mají se mnou a mými nápady svatou trpělivost. Mou další vizí je založit v Kroměříži mateřskou školu/dětskou skupinu, která bude realizovat komunitně zaměřenou pedagogiku. Stane se centrem vzdělávání a aktivit nejen pro děti předškolního věku, aktivně zapojí seniory a bude centrem zájmového setkávání veřejnosti.

V předchozích letech a také minulých kroměřížských komunálních volbách jsem se rozhodla důvěřovat Pirátské straně a podpořit ji. Byla to má první politická zkušenost, avšak díky jedincům na komunální a krajské úrovni ne zcela dobrá. Co mi však dala - vhled do politiky, jejího fungování, potřebnou opatrnost, rozvážnost a ostražitost. Ukázala mi cestu, kterou v politice rozhodně nehodlám jít. Po dlouhodobém a důkladném sledování dění v kroměřížské politice jsem se rozhodla přidat k našemu lídrovi Richardu Kremlovi a podpořit kandidátku, která mi svým morálním a charakterovým profilem dává příslib kultivované a eticky pevné politiky. O tu v našem městě opravdu stojím.
Díky své předchozí funkci předsedkyně školské komise Rady města Kroměříže jsem měla možnost nahlédnout "shora" do fungování kroměřížských škol a školek a poznala slabiny školství našeho města. Jednou z hlavních je malá dotační a projektová podpora škol ze strany města, na které hlavně stojí možnosti a příležitosti jejich rozvoje. Vedle toho se však aktivně zajímám i o aktivity směřující k podpoře mladých rodin a nejstarších obyvatel. To vše ale vyžaduje motivované a pozitivně naladěné lidi, kteří se nebudou bát prorazit (hlavou) bariéru onoho "nejde to" - a to už trochu chodíme v kruhu…


PhDr. Linda Matušková, Ph.D

 Radek Poláček

zásobovač

Mgr. Markéta Caklová

pedagog na ZŠ Komenského

 Václav Fojtík

obchodní zástupce

PhDr. Linda Matušková, Ph.D

podnikatelka, máma, pedagog, fotografka, zakladatelka neziskové organizace