Některé události v životě se nedají naplánovat. Zdravé Kroměřížsko se svým programem získalo čtyři zastupitele, což je nepochybný úspěch. Ale volby jsou jen začátek a kromě počtu mandátů je podstatné, kteří konkrétní lidé se stanou zastupitely a zda se podaří sestavit koalici lidí slušných a schopných posunout město vpřed. Bohužel v případě Zdravého Kroměřížska nastala situace, kdy voliči rozhodli, že spolu se mnou, lídrem, zakladatelem a dlouholetým tvůrcem programu uskupení, zasednou v lavicích tři noví zastupitelé (Miloš Kucián, Vít Peštuka a Yvonna Smělíková). Klíčovým tématem těchto voleb byla a je nemocnice. Bohužel se záhy po volbách ukázalo, že i když v tomto důležitém bodě nemáme sporu, život města není jen o nemocnici. A že v některých věcech nejsme na jedné názorové vlně. To, co bývalo ve Zdravém Kroměřížsku samozřejmostí, že nepotřebujeme žádné jednací řády a stanovy, protože s lidmi jako je Zdena Dokoupilová nebo Arnošt Škrabal se vždycky domluvíme, nyní neplatí. Nově zvolení zastupitelé pojali jako svou hlavní roli sestavení koalice. A jako jedinou variantu de facto prosazovali spolupráci s Nezávislými, se stávajícím starostou Jaroslavem Němcem. Bohužel se v husté povolební atmosféře mezi lídrem a dalšími zastupiteli nepodařilo najít shodu. Po zkušenostech z předchozích let jsem prosazoval hlubší změny ve fungování radnice a zejména prosazení podmínek, které by umožnily naplnit program Zdravého Kroměřížska. Což tři noví zastupitelé neakceptovali, popřípadě rovnou zpochybňovali. Je samozřejmé, že se v komunální politice odehrávají střety s jinými uskupeními. Ale prosazovat program a elementární společný postup proti vůli vlastních zastupitelů opravdu dlouhodobě nejde. Neshody vyvrcholily mým odchodem z vyjednávání o koalici, což ostatní zastupitelé pochopili jako výzvu k tomu, že mají postupovat samostatně. Jednání dovršili vtažením ODS do koalice, bez ohledu na názor většiny kandidátů z kandidátní listiny. O prosazení širší koalice jednáním s KDU a ZVUKem, které žádala převážná část lidí na naší kandidátce, se ani nepokusili.

Autonomní jednání a podpora kontroverzního starosty Němce a nově ODSky, která má podobné zákulisí jako tolikrát kritizované ANO, a to prakticky bez jakýchkoli podmínek, činí z našich tří zastupitelů velmi žádané partnery do koalice. Poskytnou klíčové hlasy a spokojí se s málem – stačí několik křesel a jinak? Blažená nevědomost, nějak to dopadne. Tento přístup je pro mě ztělesněním toho, jak by politika neměla vypadat.

Za těchto okolností jsem nucen (spolu s dalšími dlouhodobě aktivními členy Zdravého Kroměřížska) konstatovat, že zastupitele Miloše Kuciána, Vítka Peštuku a Yvonnu Smělíkovou nepovažujeme nadále za zastupitele Zdravého Kroměřížska. Zdravé Kroměřížsko se s jmenovanými zastupiteli shodlo, že nejčestnějším řešením vzniklé situace bude „rozvod“.

Zdravé Kroměřížsko má jako jedno z mála zcela konkrétní program, který jsme dokázali voličům prezentovat. Voliči vybrali kromě mě dva nezávislé kandidáty a Vítka Peštuku (TOP 09). Tito lidé program nevytvářeli, na kampani se podíleli zcela minimálně a bohužel se ukazuje, že necítí zodpovědnost vůči lidem, se kterými byli na kandidátce. Lidé, kteří se na práci Zdravého Kroměřížska podílejí dlouhodobě, se do zastupitelstva nedostali. Taková je realita.

Abychom předešli spekulacím - jsme přesvědčeni, že příčinou přeběhnutí Miloše Kuciána, Vítka Peštuky a Yvonny Smělíkové není žádná jiná motivace, než názorová neshoda, naivita a snad osobní ambice.

Důsledek je ale velmi nepříjemný a těžko vysvětlitelný pro voliče. Výběr kandidátů je také součástí politického řemesla a v tom jsme selhali. Zdravé Kroměřížsko se dostává do podstatně horší situace, než mohlo být. Bude těžké naplnit program, který jsme prezentovali. Ale nevzdáváme se. I když jediným reprezentantem Zdravého Kroměřížska v zastupitelstvu zůstanu já v opozici, a na radnici další lidé ve výborech a komisích, budeme se snažit najít podporu pro naše myšlenky napříč spektrem tak, jako jsme to dělali dosud. I když víme, že to půjde hůř, než dosud.

Richard Kreml


P.S. : Zdravé Kroměřížsko sliby plní. Lípa před zámkem byla 28. října zasazena.


Program Zdravé Kroměřížsko

1/ fungující a dobře vedená nemocnice je základem životní jistoty – dostupné péče ve sdraví a v nemoci. Když se za kroměřížskou nemocnici nepostavíme ...

  • 07.01.2019