Zprávy o havarijním kácení v Kroměříži neberou konce. Další ztráty jsou v parčíku ve Spáčilově ulici. Jeden vzrostlý javor se vyvrátil, další musel být pokácen poté, co se zjistilo, že oba napadla dřevokazná houba. Příčina? Člověk. Lajdáctví. Při výstabě dětských hřišť byla skrývka - zemina - rozhrnuta do okolí. Tím došlo k zasypání pat stromů a po pár letech hniloba způsobila nestabilitu kořenů a pád stromu. Fotky hovoří za vše, takový strom v ulicích, navíc u dětského hřiště být nemůže. Bohužel, v parčíku na Spáčilce nelze vyloučit nutnost dalšího kácení ze stejného důvodu.

Problém je, že to není ojedinělý případ, v Kroměříži se zprávy o nuceném kácení z důvodu bezpečnosti stávají pravidlem.

V nemocnici padly akutně před 14 dny vzrostlé lípy v počtu 8. A chystá se další kácení. 20 vzrostlých stromů. Společný jmenovatel? Lajdáctví a nedodržování technologických postupů jak ořezů, tak staveb v okolí.

Lípy na Velehradské před pár lety, poškozené při stavbě chodníku - jako přes kopírák. O jasanech u cyklostezky jsme informovali dříve.

Co s tím? Hlídejte si své stromy, nebo zmizí. Ne až spadnou, ale v době, kdy se okolo nich staví, jezdí, kope. Strom, kterému někdo odřeže kořeny lopatou bagru, nemá šanci na život. Pokud uvidíte něco takového, obraťte se na Odbor životního prostředí města. Nebo klidně i na zastupitele Zdravého Kroměřížska.


Quo vadis, stromy v Kroměříži?

Zprávy o havarijním kácení v Kroměříži neberou konce. Další ztráty jsou v parčíku ve Spáčilově ulici. Jeden vzrostlý javor se vyvrátil, další musel být ...

  • 03.10.2018

Lávka - víc než rok mimo provoz

Přinášíme text interpelace a odpověď. Kauza lávka. Těžko rozporovat skutečnost, že lávka podobné konstrukce spadla a první reakce - zavření mostu - je ...

  • 20.01.2019

Vzorný Čunkův žák v Kroměříži

Rozmohl se nám v kraji takový nešvar. Pojetí politiky ve stylu "kdo poukáže na problém, je nepřítel". Není třeba najít řešení, hlavní je opovážlivce ...

  • 24.04.2019