Než popíšu říjnové zasednutí zastupitelstva města Kroměříže, musím se omluvit za přestávku. Minulý report má datum červen 2020. Mezitím uběhly prázdniny a jedna schůze v září, ze které jsem se musel z pracovních důvodů omluvit - budiž mi polehčující okolností, že to bylo poprvé po několika letech. A přiznávám, bylo to v době, kdy jsme nevěděli kam dřív skočit s krajskými volbami, které rozhodovaly o bytí či nebytí kroměřížské nemocnice. Jak to dopadlo, jistě víte, tak teď co se dělo tento čtvrtek. Lámaly se rekordy. Veškerý program měl všeho všudy dvanáct bodů, vesměs s nulovou diskuzí. Zhruba za hodinu bylo hotovo. Nemůžu se ubránit pocitu, že je to poněkud málo činnosti na bezmála třicetitisícové město, se starostou a čtyřmi místostarosty. Bohatější debatu přinesl až bod "různé". Vznesl jsem dvě otázky, které trápí Vážany.
1/ prodává se restaurace Hvězdička, která se nachází za hotelem Hvězda. Obyvatelé v okolí se obávají, jaký bude záměr budoucího majitele. Zprávy jsou zatím neoficiální, ale údajně je na stole projekt, kterým by se nad stávající hospodu měly přistavět dvě patra, čímž by vzniklo okolo 20 malometrážních bytů. Stavět byty je jistě chvályhodné, není ale divu, že se lidé mají na pozoru. Žijeme totiž v zemi, kde obchod s chudobou jen kvete. Je proto zcela na místě sledovat úřední desku a ptát se, co bude. Zatím víme jen, že Stavební úřad neshledal konflikt záměru s územním plánem, což se dalo čekat, současnému územnímu plánu to opravdu neodporuje, tudíž nemůže napsat nic jiného. Takže co je potřeba? Aby se lidé zajímali a v případě nutnosti k záměrům se vyjadřovali. Nejvíc práv mají bezprostřední sousedé. Páky má také Město, jen aby je užilo. Od územního plánu až po plánovací smlouvy s investorem. Bohužel, co pamatuji, obvyklý postoj Města v posledních letech je pasivita - viz zkušenost s Hanáckými poli, s rozšířením vepřáku v Těšnovicích a tak dále
2/rozkopané Vážany a další místa, hlavně na ul. Velehradské. Se skřípěním zubů občané chápou, že rekonstrukce sítí je někdy potřeba. Méně už chápou, že když se zahážou výkopy pro plynové potrubí, za pár měsíců přijedou chlapi od jiné firmy, znovu vykopou jámy a položí pro změnu rozvody nízkého napětí. Což právě nyní ve Vážanech hrozí. Tak jsem slušně poprosil, zda by se některý ze čtyř místostarostů nemohl věnovat koordinaci takových prací. Pan starosta mi odpověděl, že to prakticky nejde.
Závěr patřil Covidu. Už i laici začínají chápat, že nemocnice nejsou nachystané na příval dusících se pacientů. Pan starosta a dr. Sehnalová byli dopoledne téhož dne na schůzce krizového štábu ORP Zlínského kraje (název orgánu nevím přesně, neberte mě za slovo), moc nadšení z úrovně organizace krizové situace se nevrátili. Nastolili jsme otázku, jestli bude město schopno reagovat na situaci, kdy nemocnice "přeteče". Jsem toho názoru, že by města a obce měly vyčlenit kapacitu pro pacienty Covid pozitivní, hospitalizované s lehkým průběhem - tedy hospitalizace v podstatě sociální. Třeba jedno odděleníá některého Domova pro seniory. I když jsem si vědom, že to bude organizačně hodně složité. Odpovědi se nesly v duchu "město nemá pokyny", "město nemá kompetence", "město nemá kapacity", "město nemá lidi" a "víte jak dlouho se čeká na umístění do domova důchodců?" Výsledkem bylo, že se pan starosta v pondělí zeptá ředitele nemocnice, zda něco nepotřebuje. Nevím, jestli to bude stačit, až nebude kam v nemocnici ukládat dusící se lidi. Ale třeba se stane zázrak a pacientů v těžkém stavu nebude přibývat. V každém případě dobrá rada na závěr: Nenakazte se.
P.S.: bezděky jsem si vzpomněl na britský seriál "Jistě, pane ministře"
Sir Humphrey: V tom případě postupujeme podle čtyřfázové strategie.
Bernard: Co je to?
tajemník ministerstva zahraničí: Standardní reakce našeho ministerstva zahraničí pro období krize, v 1 fázi odpovíme, že se nic nestane.
Sir Humphrey: Ve 2. tvrdíme, že se něco stát může, ale mi s tím nesmíme nic dělat.
tajemník ministerstva zahraničí: Ve 3. připustíme, že něco by se s tím možná dělat mělo, ale mi s tím nic dělat nemůžeme.
Sir Humphrey: A ve 4., že něco jsme s tím dělat mohli, ale teď už je pozdě.
https://www.facebook.com/hanus.hanslik/videos/2105739116224750/UzpfSTE2MDc2NzE3OTY6MTAyMjIyMDUwNTY1NDc4NTE/


Střípky ze zastupitelstva - duben 2019

Nejsem tomu rád, ale každé další zastupitelstvo je delší než to předchozí a nevraživost by se dala krájet. Mám pocit, že se radnice stojí na tiskových ...

  • 26.04.2019