Biopas je zakletá firma. Z poloviny rakouská, z druhé půlky patří městu Kroměříž. Patová situace. Za vlády Miloše Malého byla do Biopasu svěřena veškerá správa zeleně – od sečení trávy až po prořezávky a kácení stromů. S podivnou smlouvou, zajišťující Biopasu monopol.
A tak se monopol chová, jak to bývá – bez zábran. Není síla, která by zajistila odbornost zásahů. Není vůle provedenou práci přebírat. Není snaha řešit poškozování dřevin neproškoleným personálem, který se strunovou sekačkou na krku nezastaví před mladými stromky.
Výsledek: stovky usychajících mladých stromků, záseky do kůry, které se nikdy nezahojí, stromky odsouzené k úhynu. A k nahrazení, samozřejmě za peníze města. To je ovšem potom radost podnikat, když zakázku na výsadbu získá opět ta stejná firma...


Námi navrhované řešení

• zásadní úkol je bránit stromy před nekvalifikovanými zásahy. Ukončíme monopol Biopasu, je třeba, aby zakázky zadával přímo Odbor služeb, a také je přebíral a kontroloval kvalitu.
• prosadíme navýšení stavu pracovníků na správě zeleně minimálně o jednoho člověka. Současný stav neumožňuje důslednou kontrolu provedených prací
• každá firma, včetně Biopasu, může získat zakázku od města až po prokázání své odborné kvality – tj. vedení vysokoškolsky vzdělaným zahradníkem nebo arboristou.


Neveřejné jednání zastupitelstva - jáma

Ve čtvrtek 9.11. 2023 proběhla pracovní schůze zastupitelstva. Jednání bylo neveřejné, nikoli však tajné, tudíž si dovolím krátký report. Jediným tématem ...

  • 10.11.2023