Vážený pane premiére Babiši,
v posledních dnech jsou média plná Vašeho upřímného pohoršení, kterak zhůvěřile hospodaří resort dopravy, pod již třetím ministrem z líhně ANO. Jistě, zakázka na informační systém a na e-shop pro elektronické dálniční známky za 400 milionů korun je pecka mezi oči, zvlášť když parta ajťáků stvoří e-shop na veřejném hackathonu přes víkend, za pár talířků s pizzou. Jenže, pane premiére, tohle není vyjímka, takové zakázky jsou spíše pravidlem. Dovolím si uvést příklad. Kdybyste nevěděl, pane premiére, pěkný tunel na státní peníze se nám rýsuje v Kroměříži. Už od podzimu 2017 se pracuje na projektu přístavu pro rekreační plavbu mezi Kroměříží a Trávnickými zahrádkami, v místě, kde se vlévá do Moravy Kotojedka. Náklady na stavbu jsou odhadovány na 150 až 200 milionů korun (!!!). Co a pro koho se má stavět? Přístav, kde si můžete zaparkovat svou loď, tedy pokud máte máte na takovou zábavu čas, peníze a přijde vám to jako fajn hobby. Mimochodem, kolik znáte lidí, kteří mají jako koníčka ježdění s lodičkou po vnitrozemských kalužích? V přístavišti bude možno zaparkovat 100-120 plavidel. Úžasné. Má to ale pár háčků. Na projektu se pracuje, aniž by byla postavena plavební komora jezu v Bělově - takové místečko, kde ty lodičky musí přeskočit z nižší vodní hladiny Baťova kanálu na vyšší hladinu nad splav na Moravu ke Kroměříži. Záměr Plavební komory Bělov pozbyl nedávno stanovisko EIA a rozhodování je prakticky na začátku, protože investor není schopen či ochoten udělat rybí přechod. A druhá věc -jak na potvoru, vybrané území je právě to stejné, jako území vymezené k budování ÚSES (územní prvek ekologické stability - co to je viz wiki https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_syst%C3%A9m_ekologick%C3%A9_stability) podle kvalitních podkladů, studie a projektu, který je ve fázi schváleného projektu a financování. A který město Kroměříž takto jednoduše nechá jiným zájmům. Zatímco o smyslu přístaviště se dá s úspěchem pochybovat, vybudování biocentra, to je něco, co děláme pro krajinu a pro naše děti, jeho význam přesahuje desetiletí a každým dalším rokem může jen růst na hodnotě a významu
Ptáte se, jaký je přístup města Kroměříže, s vyjímkou Zelených prakticky napříč spektrem? Shrnuto, asi takto: "Skvělé, ten přístav nám postaví zadarmo". Připomíná mi to ironickou písničku, zesměšňující Rusáky v době ponížení jejich okupací... taváryšči, privězli kukuruzu...uráá... no aná stuchlaja.. bléé.. no aná zadármo... urááá. Takže Město podpoří vybudování přístavu, aniž by byl průjezdný bělovský jez. A pak, když někdy bude, necháme si jezdit po dosud klidné Moravě jeden člun s ožralými turisty (za střízliva se nudný výlet motorovým člunem z Hodonína do KM absolvovat nedá) za druhým, čímž zlikvidujeme poslední místa, kde hnízdí vodní ptáci a třou se ryby. V místě, kde má dle územního plánu být remízek, umožňující úkryt zvířat a bránící vysychání krajiny, i když už byla na akci schválena dotace. Remízek nebude. Zato stovky parkovacích míst na poli, vše využité tak 3-4 měsíce v roce, budou.
Taváryšči, privězli děvušky...uráá... no any syfiličnyje.. bléé.. no any zadármo... Urááá.
Hlavně, že milióny ze státního rozpočtu, přidělené Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) se sypou. Promiňte, pane premiére, ale není na světě nikdo, kdo by mě přesvědčil, že tohle je smysluplné využití 150 miliónů Kč z našich daní. Chtěl bych věřit, že se na to podíváte.

P.S. ŘVC je zřejmě prima úřad. Utopit 625 melounů za přípravu jezu u Děčína, to je taky majstrštyk, pane premiére http://stredocesky.zeleni.cz/sona-mikesova-stat-utopil-stovky-milionu-korun-za-jez-ktery-nebude/
Komentář k fotkám v galerii:
1. projekt ÚSES Vlčetín - na západě hraničí s letištěm, na severu řeke Morava
2. vizualizace projektu - zdroj Facebook
3. projekt přístaviště