Dle jednacího řádu je možné schůze zastupitelstva svolat třeba jen 4x do roka. Asi abychom si šetřili nervy. Dělal to Čunek ve Vsetíně, tam se někdy rokovalo i dlouho přes půlnoc. Zřejmě tuto taktiku odkoukala kroměřížská koalice (NEZ, Piráti, soc-dem, ODS, přeběhlíci), a tak jsme se v roce 2020 sešli poprvé až 20. února. Je to velmi užitečné opatření, schůze jsou pak hodně záživné a na každého, kdo se nespokojí s vůlí vedení a zdržuje připomínkami, se přítomné úřednictvo dívá trochu jako na zločince. Zejména ke konci schůze, kdy je oficiální prostor pro interpelace. Občané si také rozmyslí, jestli svůj problém vůbec přednesou, když je neodhadnutelné, kdy se dostanou ke slovu. Otevřená radnice se tomu říá, někteří ji měli v programu.
Ale pojďme k zajímavým bodům, po přísné selekci:
1/ prodali jsme budovu kasáren na Hanáckém náměstí. Asi jediné řešení, při impotenci vlastníka - města -poslední roky pod vedením Jaroslava Němce, ale připouštím, že celkový čas promarněný ve vlastnictví města je 15 let. Jak zaznělo, podstatně menší město Holešov dokázalo vzkřísit z trosek zámek, který je teď chloubou města a centrem kultury, kdežto Kroměříž mezitím dokázala shromáždit sbírku důvodů, proč "to nejde". Učinil jsem poslední pokus, abychom z vlastnictví budovy a parcely aspoň něco měli - dal jsem do placu návrh, aby se ještě zkusila vyjednat směna pozemků, které patří státu a stojí na nich budovy města. Třeba Knihovna nebo úřednická budova na 1. máje. Čekal někdo jinou odpověď než "Nejde to"? Tak nic, za těchto okolností je opravdu lepší, když to dáme někomu jinému. A dobré 4Kč do rozpočtu. Jen mě trochu zarazilo, že Pamáťák prezentoval svou vizi s tím, že hotovo bude za 10 let. Bez záruky, město se nijak ve smlouvě nejistí. Mimochodem, tipuji vedlejší produkt - jakmile se pamáťák přestěhuje ze zámku, vsadím boty na to, že budeme platit vstupné do Podzámky.
2/ zajímavá diskuze o Memorandu, kterým obce a města požadují prodloužení splavnosti Moravy až do Olomouce. Jistě, pojďme podporovat rekreační možnosti v okolí řeky , postavme cyklostezku, ale aby někdo prohluboval Moravu, aby tam mohly plout výletní lodě do Olomouce, to je nonsens. Kolik se udělalo protipovodňových opatření? Kolik pro zadržování vody v krajině? Na začátku jednání to vypadalo, že to má pan starosta pod palcem, srdečně se zdravil s panem Kolaříkem, který přijel až z Prahy vysvětlit, že není větší priorita pro Kroměříž, než tento záměr. S potěšením jsem konstatoval, že se na mou "zelenou" stranu přidali další zastupitelé - viz samostatný článek. Memorandum jsme na základě mého protinávrhu odmítli s tím, že se nám nelíbí ani projekt D-O-L. Kromě enviromentálních důvodů také proto, že stavební uzávěra v územním plánu v souvislosti s kanálem je pro město koulí na noze. Vážím si toho, že jsme k tomuto závěru došli "napříč spektrem".
3/ znovu vyhlašujeme, že nám hluk ve městě až tak moc nevadí. Kroměříž se otřese v základech, jak píšou na webu Výstaviště, ale my to nějak to vydržíme. Jak to přežijí lidé v bezprostřední blízkosti, hlavně ve Vážanech, je věc druhá. Obdivuji sebeovládání pana Mgr. Zapletala, který přišel velmi kultivovaně vysvětlit, že 85dB v obyváku je fakt hodně. Asi bych na jeho místě přišel s vidlemi. Zvlášť když zaznělo, že mu už cca rok pan starosta slibuje, že bude jednat s provozovateli Výstaviště za přítomnosti nejpostiženějších obyvatel, aby se realizovaly technická opatření proti šíření hluku. Slibem nezarmoutíš.
4/ zprávy Kontrolního výboru nebere koalice vážně. Připomíná mi to Egypťana Sinuheta: "Tvá slova jsou pro mě pouhým bzučením mouchy". Škoda. Nemyslím, že by pokaždé byly závěry výboru jen štulcem do žeber starostovi. Připomínky k Vyhlášce o osadních výborech byly věcné. Kritizoval jsem ji, když jsme ji přijímali před více než rokem a závěry kontrolního výboru mé pochybnosti potvrzují. Zjednodušeně: Vyhláška by měla jasně zajistit co nejširší informovanost o tom, že se Osadní výbor volí. A měla by jasně stanovit, za jakých podmínek a jaký servis poskytne pro volbu a fungování město. Starostův názor je jiný, zjednodušeně - ať si občané ustaví výbory jak chtějí a my jim do toho nekecejme. Tento přístup naráží na své limity. Když se sejde v hospodě 130 lidí, kteří se mají nejprve domluvit, kolikačlenný výbor bude, jak technicky bude probíhat volba, navrhnout kandidáty, dát vědět, kdo kandiduje, zajistit, aby hlasoval každý jen jednou - není to tak jednoduché, jak to vypadá. Možná ale někomu ten chaos vyhovuje.
5/ Vážanské hřiště (Volnočasový areál) převzalo po kasárnách na Hanáckém primát - teď je nejdéle plánovanou stavbou města. Napočítal jsem 9 let. Na minulém zastupitelstvu jsem žádal vedení města, aby nachystalo dokument, který má podepsat vlastník dobývacího prostoru pan Stržínek, jakožto souhlas se stavbou. Nešlo to, jednat musí pan místostarosta Peštuka. Dobrá, jaký je tedy výsledek práce pana místostarosty od listopadu? Žalostný. Jsem o pár měsíců zpět. Řešíme, jestli do brownfieldu cihelny náhodou nenavezli trochu suti - mimochodem stejné hromádky má město ve stejném dobýváku asi 100m odsud, u psího cvičáku, kde je skládka KTS. Takže si můžeme dát do archívu další tiskové prohlášení, práce se ale nehnula ani o píď. Na pana místostarostu jsme moc milí nebyli, ani já, ani druhý zastupitel Vážan pan Adamík. A to je co říct, protože pan Adamík má zaslouženou autoritu nejstaršího člena zastupitelstva a nepamatuji se, že by kdy takto zvyšoval hlas. Myslím, že prognóza hřiště je jasná - nejde to.


Stromy na náměstí - půjde to!

Město Kroměříž má radosti i starosti. Jako každé město nebo obec. V příštích dnech chceme probrat věci, o kterých by občané měli vědět. Zdravé Kroměřížsko ...

  • 04.09.2022

Lávka - víc než rok mimo provoz

Přinášíme text interpelace a odpověď. Kauza lávka. Těžko rozporovat skutečnost, že lávka podobné konstrukce spadla a první reakce - zavření mostu - je ...

  • 20.01.2019