Problematika zatopené těžební jámy vážanské cihelny, a s tím související městské skládky u sběrného dvora, je oprávněně v centru pozornosti veřejnosti. Vlastník dobývacího prostoru, firma Biotrend, poněkud překvapila tím, že bez předchozí domluvy na společném postupu s městem Kroměříž, podala na Krajský úřad žádost o posouzení záměru rekultivace cestou zavezení jámy. Ještě větším překvapením byl výrok Odboru životního prostředí Zlínského kraje, který seznal, že prakticky "nedojde k ovlivnění životního prostředí". Ačkoli jsme přesvědčeni, že rizika z neukončené rekultivace jsou vážná a je třeba se jimi zabývat a konat, nesouhlasíme s překotným povolením záměru ve stylu "nějak to udělejte". Díky tomu, že Město Kroměříž a náš spolek Hortus Moraviae podaly odvolání na Ministerstvo životního prostředí, a toto bylo shledáno jako důvodné, vrací se povolovací proces na Krajský úřad s tím, že je třeba vyhlásit tzv. velkou EIA - čili úplné posouzení vlivu na životní prostředí nejen v oblasti cihelny, ale i širšího okolí včetně města. A také stanovit jasné a vymahatelné podmínky, za kterých se záměr případně uskuteční. Toto je dobrá zpráva pro obyvatele města Kroměříže. Díky za ni.


Kruháč v novém hávu. Pro a proti.

Dva měsíce je "v provozu" kruháč na náměstí Míru, či spíše jeho okolí - realizace projektu, který byl prosazen ještě za předchozí koalice, leč setrvačnost ...

  • 29.06.2019

Don Quijote de la Těšnovice

Je čas na malé ohlédnutí. V červenci 2015 se na mě jako na zastupitele města obrátilo několik občanů Těšnovic, s žádostí o pomoc. O Těšnovicích jsem do ...

  • 17.04.2021