Vážanská jáma opět v epicentru pozornosti. Oprávněně.
V diskuzích na internetových fórech je ale tolik nepřesností a nesmyslů, že je na místě je trochu zkorigovat.
Připomeňme situaci – těžební jáma po zaniklé cihelně, mezi Vážanami a sídlištěm Zachar. Těžba ukončena v 90. letech, část pozemků patří městu, část panu Mesenskému. Město před cca 30 lety využilo prostor ze strany dnešního sběrného dvora a část jámy zavezlo komunálním odpadem. Skládku následně uzavřelo, zatěsnilo svah jílem a … dál nic. V jámě se mezitím začala hromadit voda, protože taková díra v zemi prostě přirozeně funguje jako drenáž širokého okolí. Jenže tam není žádný výtok. Takže hlubina v jámě je dnes okolo 12-15 metrů a dále stoupá. Což ohrožuje skládku.
Co se stalo právě teď? Společnost Biotrend, který vlastní dobývací práva k prostoru bývalého hliníku vážanské cihelny, si požádala na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje o posouzení záměru „Cihelna Vážany – sanace a likvidace vytěženého ložiska – dokončení I. etapy a provedení II. etapy“
Závěr Krajského úřadu: záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá tedy posouzení podle zákona č.100/2001 Sb.
Cítíte ve vzduchu otázky? Nabízíme odpovědi:
ANO, tohle považujeme za špatný výsledek posouzení. Obrovský objem prostoru, extrémní nárůst dopravy, neřešení odčerpání důlní vody a nulové mantinely pro investora - to je podcenění celé problematiky
NE, tento záměr neposuzoval Městský úřad v Kroměříži. Vinit starostu Opatrného, Aňáky, Zdravé Kroměřížsko nebo celou koalici, je jistě možno, ale pak jste poněkud mimo.
ANO, Město Kroměříž se k záměru vyjádřilo a žádalo tzv. velkou EIA, neboť se domnívá, že má významný vliv na město Kroměříž.
NE, městu to není jedno - když byla velká EIA zamítnuta, Rada města Kroměříže jednomyslně rozhodla o podání odvolání na Ministerstvo životního prostředí.
NE, není pravda, že stanovisko města bylo zpracováno "bezzubě", jak píše paní Janoušková. Stanovisko města bylo konzultováno s Mgr. Romanem Vlčkem, znalcem v oboru hydrogeologie, ochrany podzemních vod a odstraňování ekologických zátěží. Mimochodem, s tímto odborníkem spolupracovalo i bývalé vedení.
ANO, značná část průšvihu jde za Městem, konkrétně za Odborem životního prostředí městského úřadu. Město léta nevedlo řádný provozní řád skládky. Město mělo řešit odčerpávání důlních vod, nečinilo tak. Teď máme hlubokou lagunu, která zatápí skládku. Nadále hrozí její sesuv, i když je riziko zmenšeno zatížením čela skládky kamenivem, provedeným v roce 2021. Určité, byť menší, riziko sesuvu je ve všech dalších stěnách jámy.
ANO, špatně je, že není zatěsněn povrch skládky, takže do ní sáknou dešťové vody. To je dnes asi nejakutnější problém.
NE, nevidím jiné řešení stabilizace skládky, než zvýšení úrovně dna, tedy zasypání a následnou rekultivaci celého prostoru, do podoby lesoparku, s vodním prvkem.
ANO, k vyřešení problému je potřeba spolupráce města a společnosti Biotrend
NE, Prestab ani Otosan nejsou ve hře. Pokud projekt projde, je stanoveno, že nelze použít k zavezení nic jiného než zeminu, hlušinu a cihlový recyklát.
NE, ani já naprosto nechápu skutečnost, že mnoho let odmítaly všechny orgány odčerpání vody tvořící se na dně skládky města do Zacharky, najednou to v novém posouzení jde, a to s odkazem na to, že jde o důlní vody.
NE, není pravda, že je voda v jámě kontaminovaná. Rozbory žádnou katastrofu neukazuji. Skládka je, dle odborníků, uspokojivě zatěsněná vrstvou jílu.
ANO, ochota, s jakou krajští úředníci schválili 80 náklaďáků denně tam, 80 zpět, po frekventované Havlíčkově ulici (!), na dobu nejméně 5 let, s nulovou snahou na řešení takto navýšené dopravy a její případné rozmělnění, je zarážející.
NE, není mi to jedno a nedostal jsem od nikoho zaplaceno. Naše rodina bydlí vzdušnou čarou asi 300m od jámy.
Nejsem vůbec nadšený tím, co se bude nejspíš v dalších letech v našem okolí dít, ale není jiná možnost. Teď jde o to, jasně stanovit podmínky, aby byla rekultivace provedena profesionálně a pod přísným dohledem, nezávadným materiálem, a aby nezkolabovala doprava už tak přetíženého centra města. Na vážanské jámě si možná nasbírají body političtí populisté, ale co se dá dělat. Nemá smysl chodit kolem horké kaše, je potřeba zodpovědně rozhodnout.
Máte dotazy? Ptejte se. Pište na rkreml@seznam.cz
RK


Zdravé Kroměřížsko – rozvod

Některé události v životě se nedají naplánovat. Zdravé Kroměřížsko se svým programem získalo čtyři zastupitele, což je nepochybný úspěch. Ale volby jsou ...

  • 01.11.2018

Zastupitelstvo škodí zdraví. Únor 2020

Dle jednacího řádu je možné schůze zastupitelstva svolat třeba jen 4x do roka. Asi abychom si šetřili nervy. Dělal to Čunek ve Vsetíně, tam se někdy rokovalo ...

  • 21.02.2020