Kdo by nechtěl moderní město. Všichni se rádi projdeme po historickém centru, chtěli bychom si sednout na lavičku, hledáme stín pod stromy, hřiště pro děti. Abychom mohli postavit moderní město, musíme mít plán. Územní plán. Dobrý územní plán je nejdůležitější rozvojový dokument města. Chceme, aby sloužil k prospěchu všech občanů, k racionálnímu rozvoji města.

Tyto volby budou přelomové, protože právě teď se bude měnit územní plán. Vlčáci, kteří ví, jak to chodí, už slintají. Větří kořist. Stačí vyhrát volby a posadit své lidi na radnici. Pak už je snadné změnit bezcenné parcely ve stavební pozemky. Sebrat lidem parky, dětem hřiště, zastavět pole. Přijde vám to, milí čtenáři, hrozné? Ale tak to opravdu chodí. Krásnou Kroměříž nestačí dát si jako heslo na bilboard, pro to musíme taky něco udělat.


Námi navrhované řešení

Kvalitní územní plán, který bude dobrým základem pro udržitelný rozvoj města. Chceme hospodárně využívat zastavěné území (přednostní využití brown fields), zajistit ochranu nezastavěného území (zemědělské a lesní půdy). Je třeba stanovit pravidla pro úpravu veřejných ploch a prostranství s větším podílem zeleně a parků, pravidla pro umísťování reklam a staveb. Nesmíme se bát vydat Regulační plány jednotlivých oblastí. Aby každý věděl, v které části města lze stavět to, či ono. Město potřebuje přehledné elektronické propojení katastru a územního plánu. Pro stavebníky, projektanty, úředníky i občany chceme nachystat takový územní plán, aby se dalo jedním klikem zjistit, jak je daný pozemek využitelný. Co se na něm plánuje, jako jsou hrozící kolize se sítěmi, nebo s budoucími liniovými stavbami. Moderní město může vyrůst jen za jasných pravidel.


Kauza Těšnovického vepřáku - shrnutí

Šest let se zabýváme záměrem "modernizace" těšnovického velkokapacitního vepřína. Uvozovky chápejte jako výraz pochybnosti o reálných zámerech investora ...

  • 25.04.2021