Člověk dokáže rychle zapomínat na to špatné. Přesto věříme, že hazardní automaty a podobné zábavy, kolem kterých se stahují podivná individua, z paměti obyvatel města Kroměříže nevymizely. I když je už dobře 2 roky v ulicích nevidíme. Proč? Platí vyhláška, kterou iniciovalo Zdravé Kroměřížsko, a která hazard vyhnala za brány. Komu by snad scházel, stačí se podívat do blízkého Kojetína nebo k nádraží v Přerově. Město na buben nepřišlo, naopak. Městská pokladna výpadek příjmů prakticky nezaznamenala. Proč jsme vyhnali herny z města?

Závislost na hazardu je nemoc, která je zdrojem tragédií nejen postiženého, ale následným zadlužením I jeho rodině a v nakonec v celé společnosti. Gambler je osoba nezaměstnatelná, v konečném důsledku závislá na sociálních dávkách a mnohdy nebezpečná sobě I svému okolí. Gambling jde ruku v ruce s drobnou I velkou kriminalitou, od vykrádání peněženek svým blízkým až po násilné trestné činy. Postižení v jistém okamžiku dopadají na dno, nemají už co prohrát. Jak známo, zoufalí lidé dělají zoufalé činy.

Každá koruna, vhozená do automatu, schází v místní ekonomice. Nedostane se do obchodů, do restaurací, neprotočí se v kultuře, děcka nedostanou na svačiny, nepůjdou na bazén a tak dále. Pokusy hájit hazard jako zdroj financí pro obec vyznívají tragikomicky a opravdu nás nepřesvědčují. Na to, aby dostalo město příděl z hazardu, musí do „beden" hráči nasázet dle oficiálních odhadů až dvacetinásobek! Tedy aby do městské pokladny Kroměříže nateklo 13 milionů korun, musí do beden naházet neuvěřitelných 260 milionů! Kdyby takové peníze zůstaly mezi lidmi, prospělo by to městu asi více. Hazardní průmysl je užitečný jen svým provozovatelům a lidem, které si hazardní průmysl zavázal.

A tlaky na zrušení vyhlášky jsou už dnes. Nemáme pochyby, že král hazardu Valenta si koupil Týdeník, nikoli z důvodů ušlechtilých, ale proto, aby ovlivnil veřejné mínění. A aby dostal své lidi na radnici.

"Rozpočet města se dokáže obejít bez peněz z odvodů z hazardu. Je to jen otázka priorit. Obec nemůže parazitovat na ožebračování vlastních občanů. Nikomu nepřijde divné, že se radnice neživí prodáváním pervitinu, heroinu nebo neprovozuje veřejný dům. Závislost na automatech má přitom podobné důsledky. Dokud budeme mít vliv na radnici, ve městě herny nebudou." Jan Talafant, nakladatel a kandidát za Zdravé Kroměřížsko

„Už 26 let se věnuji léčbě lidí se závislostmi. Denně vidím, jak gamblerství rozvrací rodiny, jak mnohdy inteligentní lidé přpřichází o zaměstnání, jak krachují dříve prosperující firmy, jak se dosud ve společnosti vážení lidé propadají se na dno. Z mnohaleté zkušenosti vím, že každý fungující automat je pastí na lidi se sklonem k patologickému hráčství , každá blikající vábnička v pochybných barech je velkým zdrojem nového ohrožení pro abstinující hráče. Jsem ráda, že v Kroměříži legální automat nenajdeme“ Dobrila Hrůzová, klinická psycholožka Psychiatrické nemocnice

Víte, že:
• ČR má největší počet automatů na hlavu ze všech zemí EU?
• Výše škod z gamblingu je odhadována až na 26,5 mld. Ročně?
• Patologické hráčství jednoho člověka se odrazí na zhoršení kvality života 10-15 osob v jeho okolí?
• Cena nemovitostí v sousedství heren na trhu podstatně klesá?
• Rozvody jsou u patologických hráčů 3x častější než v ostatní populaci?
• Počet lidí závislých na hazardu se v ČR odhaduje na 50-80tisíc?


Biopas - kroměřížský Dozimetr?

Biopas je podivná firma. Že nám odváží popelnice, víme všichni. Že odváží zisky z našich odpadů, ví jen někdo. Jak doopravdy funguje, jaké finanční toky ...

  • 06.09.2022