Po volbách bývá zvykem, že příkopy se zahrabávají a je snaha se domluvit. Nepovažuji za klišé dodat, že ku prospěchu občanů. V Kroměříži je to přesně naopak. Škoda, ale asi to musí být, některé věci musí vyplout na povrch. Takže zkusím vysvětlit:

Kdo je vítězem voleb? Ten, kdo má víc mandátů? Ne, ten, kdo se dokáže domluvit a ustaví koalici. Nejblíže k ní má pan starosta Němec. Je právem vítěze se o to pokusit. Poražený má ale také svá práva – může podmínky vítěze odmítnout, pokud nemá garance, že bude moct smysluplně prosazovat svůj program. Nesmysly o dohodě koalice večer po volbách, kdy starosta Němec vzkázal, že bude napřed dva dny odpočívat a oťukávací schůzky se nezúčastní, interpretovat jako uzavření koalice, je lež a účelová pitomost.

Další jednání navrhl pan Němec ve známé sestavě NEZ, ZK, PIR, SocDem, což by bylo přesně 14 hlasů. KDU/ZVUK odmítli základní podmínku Nezávislých, že pan Němec bude starostou. Už dříve jsem napsal, proč mám i já s takovou sestavou problém – nedostatek lidí zkušených, schopných a ochotných pracovat, absence zkušené osobnosti na funkci 1.místostarosty (dr. Sehnalová odmítla). Takže koalice v této podobě rovná se pan Němec. A já s ním bohužel nemám tak dobrou zkušenost, jako jeho 3300 voličů. Možná proto, že ho znám nejen v bílé košili z plakátu, dříve ANO, nyní NEz. Rozdíl pouze v odznáčku na klopě. Pro upřesnění – z mého pohledu to není ani anděl, ani ďábel. Udělal i věci dobré, akcionářská smlouva o VaKu bude jeho památníkem. Jeho způsob práce a chování ale nepovažuji dlouhodobě za to nejlepší, co bychom měli městu do nejvyšší funkce přát. Možná jsem náročný, ale myslím si, že město má na víc.

Už jste někdy měnili zaměstnání? Bylo by vám milé, kdyby se váš stávající šéf dověděl o vašem záměru dříve, než mu to řeknete sami? Mě tedy ne. Co mám tedy říct na zmíněné jednání s panem Němcem mezi čtyřma očima, kdy jsem panu starostovi sdělil, že nepovažuji práci a atmosféru Odboru rozvoje za dobrou a vidím potřebu personální změny ve vedení. Protiargument, že sehnat v dnešní době někoho schopného na takové místo je skoro nemožné, je pádný. Protože vím, že bývalá kastelánka, paní Zdena Dokoupilová, by uvažovala o účasti v takovém výběrovém řízení, jmenoval jsem ji. S výslovnou prosbou, aby si to pan starosta nechal pro sebe. Nenechal. Zveřejnění něčeho takového na webu hnutí NEz, to je velmi nesolidní jednání. Sám bych to asi přežil, ale vůči paní Dokoupilové je to velmi nefér. Kdo ji zná, ví, jaká práce za ní zůstala na zámku v Kroměříži. Po vynuceném odchodu se jí podařilo ze studené díry rychnovského zámku udělat rozkvetlé místo, kde se její zásluhou realizují mnohamiliónové projekty rekonstrukcí. Teď se jí musím celou větou omluvit. Za pana starostu. Nebo za někoho, kdo píše za něj články? A myslíte, že ji teď přesvědčím, aby uvažovala o práci pod panem Němcem?

K odboru rozvoje jen krátce. To, že jsem nejednal s paní vedoucí, neznamená, že bych situaci na odboru neznal. Realizují se jen nahodilé investiční akce. Úspěšnost projektů dotažených Odborem rozvoje k realizaci je tristní. Personální situaci na odboru zjistí každý, prostým nahlédnutím na městský web. Odchody projektových manažerů pod stávající paní vedoucí ochromují činnost města. Neschopnost komunikovat se Stavebním úřadem, aby se připomínky řešili ještě nad projektem a ne dopisováním přes dvě ulice (vždyť je to proboha jedna radnice!)... Pane starosto, jste si opravdu jist, že tento klíčový odbor funguje, jak má? Je radnice i na dalších odborech ve stavu, kdy se můžeme plácat po ramenou? Podle mě není.

Se sdružením Hortus Moraviae jsme se připomínkovali mnoho projektů v Kroměříži, také městské. Třeba parkovací dům. Se skřípěním zubů jsme se podepsali pod nekvalitně připravený projekt, aby město nepřišlo o dotace. Pan starosta na čestné slovo slíbil, že naše připomínky budou zapracovány v dalším stupni řízení – nebyly. Slovo starosty dnes v Kroměříži moc velkou váhu nemá.

Kdo nevidí potíže na rozvoji, nemůže pochopit, proč je realizace projektů města jak zpomalený film. Kde je sportovní hala, kterou měl starosta ještě jako ANOista jako vlajkovou loď? Postavili ji v Jarohněvicích i v Kojetíně. U nás slib do dalších čtyř let. Proč váznou další projekty?

Nezlobte se, ale kompostéry, nákup ruiny Posádkové správy či nových autobusů, dětská hřiště a vykoupení části areálu fotbalového stadionu… není to málo? Ano, je to i sebekritické konstatování, i my jsme byli součástí koalice, byť nejmenší.

Proč to píšu, když jsem sám jednání o koalici s panem Němcem čele opustil? Možná proto, aby si ti, kteří nyní o koalici jednají, uvědomili, že rozhodují o fungování města na čtyři roky. Já jsem došel k závěru, že za nabízených podmínek město moc dál neposuneme. A pokud zastupitelé netrpělivě kývnou na první dobrou, budou v této sestavě nejspíš hrát a tahat za kratší konec čtyři roky.

Co s patem? Nejsem sám, kdo je toho názoru, že pan Němec by měl posunout štafetový kolík dál. I mezi Nezávislými jsou další osobnosti, které jsou schopny vést město, my je budeme respektovat a uvolní to cesty k dalšímu jednání.

Možná se panu Němcovi podaří ulovit podporu mezi ODS nebo u KSČM. Nikdo mu v tom nezabrání. Koalice bude ale slabá, a za 4 roky opět budeme na plakátech číst nikoli o tom, co jsme dokázali, ale zase budeme slibovat, co bude za další čtyři roky. Jako letos.


Váš Richard Kreml, Zdravé Kroměřížsko

P.S.: moje starostenské ambice? Opravdu zoufalá myšlenka v situaci, kdy mnoho alternativ není. Nemám problém uživit se ve svém řemesle, mám dvě malé děti, soukromou praxi… Uvázat si tohle na krk? Pouze jako nejposlednější z posledních možností před předčasnými volbami.


Neveřejné jednání zastupitelstva - jáma

Ve čtvrtek 9.11. 2023 proběhla pracovní schůze zastupitelstva. Jednání bylo neveřejné, nikoli však tajné, tudíž si dovolím krátký report. Jediným tématem ...

  • 10.11.2023

Stromy na náměstí - půjde to!

Město Kroměříž má radosti i starosti. Jako každé město nebo obec. V příštích dnech chceme probrat věci, o kterých by občané měli vědět. Zdravé Kroměřížsko ...

  • 04.09.2022

Vzorný Čunkův žák v Kroměříži

Rozmohl se nám v kraji takový nešvar. Pojetí politiky ve stylu "kdo poukáže na problém, je nepřítel". Není třeba najít řešení, hlavní je opovážlivce ...

  • 24.04.2019

Biopas - kroměřížský Dozimetr?

Biopas je podivná firma. Že nám odváží popelnice, víme všichni. Že odváží zisky z našich odpadů, ví jen někdo. Jak doopravdy funguje, jaké finanční toky ...

  • 06.09.2022