Omlouvám se, že ke slíbeným komentářům ze zastupitelstev se dostávám až teď. Moc práce. A Čunek na krku. To je důvod, snad už se polepším, a teď k věci.

Březnové zastupitelstvo vypadalo dle výčtu bodů na krátkou záležitost.Ale zdání klame. Bylo toho až dost. Takže v rychlé zkratce a v bodech:

1/ nejvíc diskuzí přinesla zpráva z Rady a zpráva Kontrolního výboru. Jde o informace, které členové výboru, tradičně opozičního, potřebují. Pokud má někdo kontrolovat, měl by mít i podklady, na základě kterých Rada o jednotlivých věcech rozhoduje. Nepředstavujte si nic světoborného, jsou to materiály, které má k dispozici „polovina radnice“, technické zprávy, zdůvodnění a vyjádření odborů. Žádné šifrování, žádná Enigma. Ale pokud se máte zorientovat v tom, o čem se jedná, tak to je užitečné. Leč koalice pod vedením starosty Němce a lidí bez názoru, vlajících za ním, to vidí jinak. Jednání Rady je neveřejné a basta. Zajisté, hlasování radních veřejné není, na jednání také nemůže kdekdo. To je logické. ALE: v koalici je několik zastupitelů (třeba PIRÁTI), kteří se před volbami bili v prsa s heslem TRANSPARENTNOST. Teď de facto ukazují občanům prostředníček. Mistři světa v hledání důvodů, proč to nejde. Vizitka koalice.
V každém případě návrh usnesení o zpřístupnění materiálů jednání Rady neprošel. Opozice bude nadále pronikat k těmto dokumentům nedůstojně, partyzánským způsobem. Nebo přes paragraf 106 o přístupu k informacím, s měsíčním zpožděním.

2/ řešilo se, zda nemají být funkce v komisích placené. Převážil názor, že nikoli, že jde o funkce čestné a dobrovolné. Já osobně bych pro nějakou symbolickou odměnu byl, aspoň za čas strávený na jednáních. Mimochodem, je tu trochu rozpor - zastupitelé, kteří jsou v komisích, na rozdíl od řadových členů za to nějakou odměnu dostanou. Takže takové zamítnutí šmahem poněkud zavání pokrytectvím.

3/ zavážení Vážanské jámy – musím přiznat, že při této interpelaci mnou otřásala zlost. Ještě za minulé koalice jsme koupili pozemek, který měl zamezit zavážení jámy. Výsledek je ten, že město sice pozemek vlastní, ale následkem neschopnosti radnice nedokáže pozemek zajistit, takže zatímco pan Mesenský hraje golf v Africe, v jeho areálu buldozer tlačí tuny zeminy na pozemky města a zasypává samotnou jámu, v rozporu s rozhodnutím o rekultivaci. Podrobněji znění interpelace v samostatném článku.

4/ stejný případ o 200m vedle. Město směnilo s Mesenským pozemek u hřiště. Před více než rokem, včetně zápisu do katastru. Výsledek? Na pozemku nadále Mesenský parkuje kamiony a skladuje stavební materiál, zatímco do projektu opravy hřiště ve Vážanech hodil vidle. Ale my budeme čekat, až pán dohraje golf....

5/ a ještě jedna interpelace, tentokrát na místostarostu Krejčíře, který má v gesci dle koaliční smlouvy jen a pouze IT. Otázka zní, jak se město staví k projektu T-mobile na vybudování sítě optických vláken po městě. Dostane jiné, exkluzivnější podmínky, než jiní provozovatelé, protože je „velký“? Nevadí městu, že zástupci T-mobilu chodí po městě a jako podomní prodejci přesvědčují lidi, aby souhlasili s přípojkou a tváří se, že je to projekt města? Opět viz samostatný článek.

A na závěr vystoupení pana Krčmy, kastelána, na pozvání pana Peštuky. Přišel zastupitelstvo varovat, že se něco děje. Neřekl co, ale důrazně varoval. Máme být ostražití. Myslím, že mu vůbec nikdo nerozumněl. V kuloárech se mluví o tom, že to skřípe mezi Arcibiskupstvím Olomouckým, Arcidiecézním muzeem a Pamáťákem. Jestli nám chtějí odvézt Tiziana, budeme smutní, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat. Ale ostražití, to my jsme.


Quo vadis, stromy v Kroměříži?

Zprávy o havarijním kácení v Kroměříži neberou konce. Další ztráty jsou v parčíku ve Spáčilově ulici. Jeden vzrostlý javor se vyvrátil, další musel být ...

  • 03.10.2018

Vážanská jáma – co možná nevíte

Opuštěný prostor po vytěžení cihlářské hlíny mezi Zacharem, hřbitovem a Vážanami, se dnes zdá být klidnou přírodní scenérií s vodní hladinou, kde se tiše ...

  • 15.08.2018