Lekli jste se titulku? To nic, titulek prodává noviny, znáte to. Jen jsem si vzpomněl na jarní kauzu, kdy se nechal starosta Němec slyšet, a mluvčí Vondrášek zprávu opatřil palcovým titulkem, že "Zastupitel Kreml lže, pozemek města zavážen není". Načež se zjistilo, že pozemek města zavážen je a chyba je na straně starosty a jeho suity. Opravím se rovnou, protože normální člověk upozorní na chybu a sdělí slušně pomýlenému, že se mýlí. Mluvím o chodníku pod Barbořinou na Lutopecké, ale je to v podstatě detail, tak nechám vysvětlení až na konec.
Teď k samotnému jednání. Bylo svoláno "pracovní zastupitelstvo". Neveřejné, jak se stává zvykem. Vůbec se mi nelíbí, když se debata o čemkoli, co má v gesci zastupitelstvo, dostává z očí občanů. Velká část toho, co má být veřejné, proběhne jen "mezi námi", není pořizován ani zvukový záznam. Naposledy to byla Hanácká pole, teď rozpočet. Otevřená radnice bude na plakátech až zase před volbama. Do té doby nezbývá, abych vynesl něco já. Co město chystá, jaké projekty jsou v běhu? Kdo očekávat prezentaci projektů s tím, v jaké jsou fázi, byl zklamán. Pro srovnání, když přišli minule představit těšnovičtí fotbalisté projekt šaten, přišel aspoň projektant, promítl situačku a pak jsme si mohli říct, co si o tom myslíme. Kvalita projektu nevalná, chytali jsme se za hlavu. Ale když město čtvrtý rok buduje Parkovací dům (koupi Posádkové ubytovny schválilo ZMK v 2/16) a stále se ani nekoplo do země, neškodilo by, aby zodpovědná vedoucí odboru rozvoje paní Mertová ukázala zastupitelům, co je hotovo a kde to vázne. Místo toho nebyla pro jistotu ani přítomna, i když vedoucí ostatních odborů tam museli panáčkovat, i když mnohdy neměli co říct. Jak je na tom nová Sportovní hala? Co křižovatka Havlíčkova-Albertova? Bazén? Zimák? Na co přesně jsou milióny do projektování? Nevíme. Pouze jsme se mohli ptát na jednotlivé položky rozpočtu, bez znalosti obsahu je to ale hra na schovávanou.
A teď k Lutopecké. Jakkoli poslední dobou vyhazuji Infonoviny do koše, protože stranické agitky nečtu, tentokrát měla paní Janoušková docela trefný podnět. Jestli by nebylo možné vyčlenit prostředky na přechod pro chodce, nebo udělat chodník ke stávajícímu přechodu u křižovatky Lutopecká x Koperníkova, tedy umožnit mnohdy postiženým lidem z blízkého bytového domu, aby se rozumně dostali do nejbližšího obchodu. Načež vystoupil pan radní Komínek, že má s lokalitou zkušenost z Dopravní komise. Že to nejde, protože... policie, rozhledové poměry a dalších mnoho důvodů přechod nepřipouštějí. A chodník, ten nelze v žádném případě, protože pozemky přece patří Arcibiskupství, a všichni ví, jak se s nimi špatně jedná. A vlastně, proč to dávno nevyjednal pan Motyčka, když je lidovec. Peštuka, šéf kostelníků, který to má v Olomouci taky dobré, hbitě slibuje, jak to zkusí vyjednat. Načež se přihlásí pan Kostka, že se podíval do katastru, a že celý ten prostor široko daleko patří městu. Takže jsem si vzpomněl na to "lživé obvinění" a komentář páně mluvčího Vondráška - s touto logikou nebo spíš slohem bych mohl napsat "pánové lžou" o tom, proč není možné postavit chodník. Rád jim odpustím, když ten chodník dají do rozpočtu, a snad i někdy realizují, ku prospěchu lidí, kteří na Lutopecké bydlí. V normálním městě se taková prostá věc na jaro staví. V Kroměříži čekám stříhání pásky tak za tři roky, když to dobře půjde. Anebo se najdou důvody, proč to nejde.


Don Quijote de la Těšnovice

Je čas na malé ohlédnutí. V červenci 2015 se na mě jako na zastupitele města obrátilo několik občanů Těšnovic, s žádostí o pomoc. O Těšnovicích jsem do ...

  • 26.07.2022