Každá dovolená má být po zásluze potrestaná zavalením hromadou odložené práce. Podle toho vypadalo i zastupitelstvo po dvou měsících, na konci srpna. 20 bodů majetkových a plánovacích, 6 finančních a k tomu navrch 4x strategické dokumenty a jedna vyhláška. Ale dobré, kam se hrabeme na Čunka, který na Vsetíně dělal schůze zastupitelstev jen párkrát do roka a polospící zastupitelé okolo půlnoci pak schvalovali neuvěřitelné věci…
Takže k věci, výběr podstatného. Co jsme prodali a neprodali? Je smutné, když se sousedské spory dostanou až do městského zastupitelstva. Žádosti o odprodej jednoho (!) metru čtverečního pod zídkou v Těšnovicích, a druhého (!) metru čtverečního na jiném pozemku pod garáží v Hradisku nám zabraly skoro půl hodiny. Šlo o majetkové narovnání reálného stavu. Jsem toho názoru, že se tyto pozemky prodat měly. Město z nich nic nemá a další řešení ať je na vlastnících. Prodej prošel jen u pána z Hradiska. Starší paní v Těšnovicích asi nezbyde, než zídku zbourat, z čehož bude mít nepochybně radost soused, protože paní investovala cca 5000Kč do zaměření a on jí to škodolibě zhatil tvrzením, že se mu špatně vjíždí do garáže. Holt dobrý soused nad zlato.
Poněkud vyšší liga je prodej klíčového pozemku na Hanáckých polích za Zacharem. A vzápětí plánovací smlouva – zatím opět odloženo, zastupitelé se k bodu sejdou na mimořádném sezení. Že se nám Hanácká pole nelíbí, je všeobecně známo. I kdybychom se skřípěním zubů zapomněli na urbanisticky nešťastné rozpínání města do krajiny (zajímavý článek vysvětlující pojem "kompaktní" město viz např. http://www.enviwiki.cz/wiki/Rozr%C5%AFst%C3%A1n%C3%AD_m%C4%9Bst), připustíme, že část námitek, které jsme uplatnili v územním řízení byla akceptována, jisté povinnosti investorovi vyplynuly z EIA. Stále však zůstává otázka dopravního napojení u Penny a kapacita kanalizace. Kromě toho obecně zastávám názor, že město by pozemky prodávat nemělo. Pokud, tak směna, je-li za co. Uvidíme.
Mažoretkám paní Pavlíčkové jsme schválili 65 000 Kč dotaci. Zažádali si, prošlo to, mají. Je fakt, že v Kroměříži je ještě další úspěšná (či dokonce úspěšnější) skupina mažoretek Infinity, které nedostaly nic. Jejich nelibost chápu, na druhou stranu – voják se stará, voják má. Kdo si nezažádá, nemá nic. Poučení pro příště.
Pojmenovávaly se dvě ulice. První je za nemocnicí, pod Barborkou, bude se jmenovat podle Jana Kozánka, kroměřížského kulturního a společenského aktivisty konce 19. století. Druhá ulice se nachází za výstavištěm ve Vážanech. Její pojmenování je důkazem smyslu pro humor zdejšího úřednictva. Aspoň zlí jazykové tak zdůvodňují výběr názvu „Holubí“. Jak to? Jistý nejmenovaný úředník zdejší radnice má totiž nevalnou pověst, co se týče pracovních výsledků a oblíbenosti v kolektivu. Dotyčný dostal přezdívku „Holub“, neboť kam sedne, tam něco po…, ale vesele si lítá a sedá, a daří se mu na radnici nadmíru skvěle. Po jednom jednání prý zoufalí kolegové vymysleli ironický návrh, pojmenovat po něm ulici. Ale psst, oficiálně je to proto, že ptačí pojmenování se tam prý hodí. Tolik zvěsti, v každém případě veselá historka, až se jednou budou děti ptát, po kom se ta ulice jmenuje.
Pirát Krejčíř navrhl snížení odměn neuvolněným zastupitelům. Pokračování „kultivace“ odměn členů odborných komisí. Mám obavy, že tady to vzali Piráti za špatný konec. Úroveň komisí je místy tragická, a jedním z důvodů je, že nominace do nich je čistě politická a bez nároku na odměnu. Do budoucna bych se přimlouval za to, aby v komisích byli lidé, kteří mají příslušnou kvalifikaci, zaplaceni. Může jich být míň, ale ať jsou tam opravdu odborníci. Politická uskupení by pak mohla mít v komisích lidi se statutem pozorovatele, protože je pravda, že informace jinak nezískají. Příklad? Je neskutečně těžké najít do Výboru pro územní plánování člověka, který je z oboru, aby se pak uvolňoval ze svého zaměstnání, když jednání je stanoveno na pracovní dobu. A ještě za „děkuji“.
Na základě návrhu rozpočtu jsme zjistili, že vznikl nový odbor „regionálního rozvoje“, který dostal do vínku milión. Že Odbor rozvoje moc nefunguje, je všeobecně známo, takže odčlenění části agendy je zřejmě na místě. Velkým obloukem se v podstatě vracíme k obnovení KROKu. Škoda, že nám nikdo dosud neřekl, na co půjdou další 3 mil. na „projekty“, které přidali stávajícímu Odboru rozvoje.
Byly nám prezentovány průběžné výsledky zpracování Plánu udržitelné městské mobility Kroměříž, který na základě zadání předchozího vedení radnice dělá firma UDIMO. Je to docela zajímavé, dočtete se, jak odborníci hodnotí infrastrukturu všech segmentů dopravy, od pěší, přes cyklo a osobní auta až po MHD. Některé závěry vyvolávají podiv. Třeba tvrzení, že v Uherském Hradišti lidé mnohem méně jezdí na kole než v Kroměříži. A nejsem si jist, že lze brát jako směrodatná čísla napočítaných aut v jednom dni v průběhu 10 hodin. Výsledky analýz jsou dostupné na http://www.udimo.cz/kromeriz/PUMM_CD_Analyza.zip Chýlíme se k závěru – vyhláška o stanovení provozních hodin nočních barů je stále ve hře a pravděpodobně se přijme, a to s platností pro celé město. Pokus o debatu s provozovatelem baru panem Zubíkem a s paní, co bydlí naproti, moc kompromisu nepřinesl. Pan Zubík v podstatě sdělil, že nemůže nic dělat s lidmi, kteří vylezou z jeho baru na ulici a že za ně nenese odpovědnost, což má asi pravdu. Za těchto okolností ovšem jediné, co může zastupitelstvo obce dělat, je omezit provozní dobu. Zásahy městské policie zjevně nestačí.
Město je nadále členem spolku obcí podél Baťova kanálu, i když je začátek kanálu ve Spytihněvi je od Kroměříže vzdálen přes 30 km a Bělovský jez nemá stavební povolení pro plavební komoru a vypadá to, že v dohledné době ani míti nebude. Hlavně, že máme na poplatky za členství pro tento spolek, když před nedávnem nám koalice vehementně vnucovala, že musíme vystoupit ze spolku cykloměst. Asi to máme číst tak, že cesta po řece je doprava budoucnosti.
Tím jsme skončili, já jsem skočil na svůj bicykl a odpádloval k domovu. Bylo toho dost, ale konečně jednouvěcné jednání. Tolik hlášení z podpalubí.


Biopas - kroměřížský Dozimetr?

Biopas je podivná firma. Že nám odváží popelnice, víme všichni. Že odváží zisky z našich odpadů, ví jen někdo. Jak doopravdy funguje, jaké finanční toky ...

  • 06.09.2022

Zasedačka na radnici? Za osm melounů?

Zasedací místnost na radnici, kde se konají schůze městského zastupitelstva a občas nějaké školení úředníků, má už něco za sebou. O tom není pochyb. Hlavní ...

  • 22.06.2021