Dokončení zastupitelstva zpřed týdne. Bod číslo jedna, Těšnovice, hřiště a žádost o dofinancování dotace na objekt nových šaten za astronomickou sumu 21 melounů, město má přislíbit 5,5 melounu. Hodně jsem o tom přemýšlel, vystoupení projektanta mi moc nepomohlo. Projekt se mi moc nelíbí, je šitý horkou jehlou. Počet sprch, přístup k sociálkám. Kanalizace už teď problematická. Když vím, že v Bařicích postavili solidní zázemí za 3 melouny. Máme do toho hodit vidle už v zárodku? Nakonec jsem to podpořil. Proč? Je to projekt občanské aktivity, prostě se lidi snaží něco udělat a taková je výzva. Lítají kolem toho ve svém volném čase. Upřímně, pokud se podaří dospět ve stanovené lhůtě ke stavebnímu povolení, bude to zázrak, pohádka o kohoutkovi a slepičce s dobrým koncem. Výjimečně jsem souhlasil se starostou - pokud to nevyjde, nenadávejte úředníkům. Věřím, že se budou snažit, ale stavba za dvacet melounů není chlívek pro kozu. Mimochodem, pěkná replika na závěr - šéf fotbalistů pan Bsonek uvedl, že největší problém dosud mají s Odborem životního prostředí. Žádost o stanovisko leží na úřadě několik měsíců a odpověď žádná. Pan ing. Vodák, vedoucí odboru, o ničem neví. Snad se po zastupitelstvu aspoň podívá do šanonu... Nakonec jsme to odmávli, drtivou většinou. Pohádka o kohoutkovi a slepičce může začít. Uvidíme.
Pokračujeme maratónem zpráv z Kontrolního výboru. Přístup vedení města ke zprávám (např. proč město neuplatnilo škodu za zřícené pódium, zda nezametlo výsledky auditů pod koberec a další) je dosti nedůtklivý. Asi se necítí dobře, že se někdo chce šťourat v tom, co dělají. Nerušit, vládneme. Škoda, myslím si, že podněty byly veskrze věcné a kdyby byly prostě vzaty na vědomí a napraveny nedostatky, je po debatě. Místo toho sáhodlouhé litanie a obviňování, kdo za co může. Na vidle si naběhl současný místostarosta Karel Holík, který obvinil bývalého místostarostu Pavla Motyčku, že nezpracoval koncepci rozvoje sportu. Když dle koaliční smlouvy měl sport v gesci soukmenovec Marek Šindler. Další téma, zpřístupnění podkladů Rady, pro potřeby členů Kontrolního výboru. Nejde to. Tisíc a jeden důvod, nemá smysl se opakovat, kdo chce psa bít, hůl si najde. A do třetice - předseda Kontrolního výboru Opatrný navrhl k vyloučení z výboru pana Talafanta (Z.K.), který se třikráte po sobě nezúčastnil, byť s řádnou omluvou. Návrh musel podat, protože tak praví jednací řád výboru. Zároveň doporučil odvolání nepřijmout, což se také stalo. Prostě pakárna. Budiž zde řečeno, že odměnu za účast v komisích a výborech mají pouze zastupitelé, desítky občanů to dělají jen tak, třeba jmenovaný pan Talafant. Zastupitele ovšem za trojí neúčast kárat nemůžeme, i když známe takové, co chodí na zastupitelstvo jak do houslí a peníze berou. Co si voliči zvolili, to mají. Že, Piráti, jistě víte...
A jsme u interpelací. Křižovatka Havlíčkova- Albertova se stále řeší, chvíli světelná, pak zase kruháč, jednosměrka do Květné, pak zase ne. Stále jsme ve fázi důkladného přemýšlení. Stejně tak hřiště ve Vážanech, které s péčí města řešíme už sedmý rok. V létě už to vypadalo, že schází jen souhlas vlastníka dobývacího prostoru - ing. Stržínka. Po neformální debatě s panem Stržínkem jsme se dohodli, že nemá smysl míchat problém rekultivace jámy a umístění hřiště. Osadní výbor požádal místostarostu Peštuku, aby nechal zformulovat, co je vlastně potřeba podepsat. Pan místostarosta už pět týdnů přemýšlí a navzdory několika urgencím se nenechá rušit. Je to složité. Už sedm let. Když pak paní vedoucí odboru rozvoje Mertová přišla s myšlenkou, že bychom měli raději vyprojektované hřiště opustit a vrátit se k Domovu důchodců, kde nám před pár lety bylo nekompromisně stejným odborem sděleno, že zde stavět nelze z důvodu nesouhlasu Povodí Moravy, rozbil jsem nedopatřením skleničku s vodou na stole. Úklidem jsem se zabavil po zbytek zastupitelstva a opustil jsem myšlenku zout botu a tlouct do stolu po vzoru Nikity Chruščova. Zoufalost, frustrace. stagnující město. Takové jsou subjektivní pocity z posledního zastupitelstva a z fungování úřadu.


Střípky ze zastupitelstva - březen 2019

Omlouvám se, že ke slíbeným komentářům ze zastupitelstev se dostávám až teď. Moc práce. A Čunek na krku. To je důvod, snad už se polepším, a teď k věci. Březnové ...

  • 19.04.2019

Kroměříž s protipovodňovou ochranou zaspala

Letos v létě uběhlo 25 let od ničivých povodní z roku 1997. Je město chráněno lépe než tehdy? Bohužel, o moc lepší to není. Což je hlavně kritika fungování ...

  • 15.09.2022