Říjnové zastupitelstvo bylo tak napěchované, že se nakonec muselo rozpůlit. Sejdeme se ještě jednou za týden, tudíž čistě subjektivní zpravodajství nabízím jen z první půlky. Začali jsme změnou programu. Na návrh Jirky Kašíka jsme hlasovali o zařazení bodu trochu bizarního - Rekonstrukce šaten fotbalového oddílu v Těšnovicích, za bratru 20 melounů. Finta je v tom, že 15 miliónů by mohli dostat z dotační výzvy, pokud město schválí svůj podíl zhruba 5 miliónů, a to do 30. října. Jistě nejste sami, koho zarazila suma za nové šatny. Leč pokud by byl projekt, který mají v Těšnovicích prý nachystaný, smysluplný, pojďme do toho. Takže jsme se domluvili, že fotbalisté a úředníci mají týden na přípravu prezentace záměru, a pak rozhodneme na mimořádné schůzi. I když většina vedení města byla rovnou proti, jsem přesvědčen, že poslat do háje občany, kteří se o něco snaží, není fér.
Dalším klíčovým okamžikem byly Hanácká pole. O svých pochybnostech jsem psal v jiném článku. Některé obavy byly vyvráceny (nalezena stará mapa meliorací, kde nejsou drenáže v místě stavby zaznačeny), jiné přetrvávají (doprava, kanalizace a zejména celková filozofie využití cenné lokality pro podnikatelské baroko). Bylo mi jasné, že se svým názorem jsem osamocen, nicméně jeden pokus jsem ještě učinil - po konzultaci se stavaři jsem navrhl, aby byla kolaudace 1. etapy podmíněna zkapacitněním křižovatky u Penny, a to v režii investora - profesionála, s tím, že město se bude podílet na nákladech. Proč by měl projekt a veškerá povolení vyřizovat investor? Protože je jediný motivovaný subjekt a protože výsledky práce klíčových odborů města - zejména Odboru rozvoje - jsou tristní. Bohužel, asi nejsem schopen dostatečně přesvědčivý, takže jsem tento návrh na celé čáře pro... neprosadil. Co se dá dělat. Vsadím se o láhev hodně dobrého vína, že baráčky na Hanáckém poli budou stát dřív, než nová křižovatka, pokud se vůbec postaví. Holt, jak to psal ten anonym? Hanácká pole musí projít, to je politické zadání.
Pak už jen další přestřelka ohledně starosty Němce, který je nyní trestně stíhán. Měli jsme schválit ústavní stížnost proti ustavení opatrovníka (něco jako advokáta ex offo), který má kopat za město. Poněvadž státní zastupitelství (okresní a nyní i krajské) se domnívají, že Rada města a starosta jsou v jakémsi střetu zájmů (nepochopil jsem, ale zeptám se někoho v právu zběhlejšího) . Pak se strhla přestřelka mezi právníky Opatrným a Škrabalovou. Interpretovat jejich názory nejsem schopen. Jak známo, dva právníci, dva názory. Je-li tomu tak, nechť opravdu rozhodne Ústavní soud. Připojím jen názor třetího právníka zvenčí, který nechce být jmenován - hádka o opatrovníka je zcela okrajovým problémem, klíčové je, z čeho je vlastně obviněn starosta Němec. Což pořádně nevíme, neboť to nezveřejnil. Zřejmě to není samotná Akcionářská dohoda, protože to bychom byli obviněni všichni tehdejší zastupitelé kromě dvou za ANO, co hlasovali proti. Tímto tématem jsme zabili čas do 20,30, kdy jsme se domluvili, že zbytek programu necháme na příští týden. Musím dodat, že jsem konečně docenil zásadu Pirátů, že nebudou v koalici s někým, kdo je trestně stíhaný. Protože místo abychom řešili každodenní problémy občanů, posloucháme debaty advokátů. O tom, jestli Rada chce opravdu zakázat vjezd cyklistů do Vodní, proč nemá neuralgický bod města Stavební úřad od ledna šéfa a proč to Peštukova sestřenice (nebo vlastnice) nechce dělat, jak jsme na tom s územním plánem, jak se bude řešit opevnění skládky ve Vážanech, která nemá rozhodnutím kraje platné stavební povolení, na nic z toho nepřišla řada. Škoda, že zásady Pirátů neplatí pro město Kroměříž.


Smuteční síň - jeden velký smutek

Jeden z projektů, který jsme zdědili po minulém vedení, je smuteční síň. Místo posledního rozloučení v Kroměříži známe asi všichni. Doufám, že se shodneme, ...

  • 13.11.2023

Střípky ze zastupitelstva - březen 2019

Omlouvám se, že ke slíbeným komentářům ze zastupitelstev se dostávám až teď. Moc práce. A Čunek na krku. To je důvod, snad už se polepším, a teď k věci. Březnové ...

  • 19.04.2019