Zatímco na Velkém náměstí si lidé užívali atmosféry Vánoc, schůze zastupitelstva se konala v nouzovém režimu v Domě kultury. Asi jako jediná akce v tomto opuštěném zámku za hodně dlouho. Na začátku jsme předřadili na návrh Jirky Kašíka mimořádný bod, téma zrušení Odboru kultury na radnici a výpověď jeho vedoucímu Mgr. Pavlovi Zrnovi pro "nadbytečnost". Zjevně tentokrát pan starosta jeho čtyři místostarostové ťali do živého. Aby ne. Zrušit Odbor kultury, tak to by asi moc lidí ve snu nenapadlo. Ale už si zvykám, v kraji, kde je možné plánovat zrušení nemocnic, je možné všechno. Pamětníci si vzpomenou, jak se tento odbor obnovoval za starostky Hebnarové poté, co byl kdysi sloučen se školstvím, což se naprosto neosvědčilo. Za Pavla Zrny těch pár zaměstnanců mělo na svědomí prakticky všechno, co se veřejné kultury ve městě týče. Zatímco Dům kultury dokázal přivézt "umělce z Prahy" a tím jeho aktivity končily a končí, živé město pro lidi, to byly programy Odboru. Bylo vidět, že to, co dělají Zrnovi lidé, dělají srdcem a s plným nasazením. Stačí vzpomenout Vybarvený běh, Advent na radnici, Dny uniformovaných sborů, Filmová trasa po Kroměříži, Živé sochy v ulicích, Kroměříž v barvách... Navzdory epidemické situaci se kroměřížské Velké náměstí odělo do nejkrásnějšího adventního hávu v historii. Opravdu se to povedlo, příchod na náměstí vyráží dech dětem i dospělým. Jenže to je labutí píseň tohoto malého kolektivu, byl rozprášen po radnici, vedoucí dostal výpověď pro nadbytečnost. Vysvětlení po vedení města chtěli nejen někteří zastupitelé, ale také asi dvacet lidí v auditoriu, vesměs známých tváří, kteří mají ke kultuře blízko.
Vysvětlování se chopila paní tajemnice Mgr. Veronika Škrabalová. Čekal bych, že se za rozhodnutí Rady postaví koaliční politici, ale ti zůstali zalezlí jako myši v díře (kromě krátké repliky paní místostarostky Hebnarové). Paní tajemnice se pustila do obhajoby s tím, že je jejím výlučným právem organizovat si úřad, jak uzná za vhodné. Že chce zrušit "dvoukolejnost" kultury, a že zanikající Odbor kultury byl velmi malý a neefektivní, a proto přičlenila tyto zaměstnance přímo pod sebe a vedoucího pana Zrnu zrušila. Že se bod zrušení odboru dostal na Radu partyzánsky až jako mimořádný bod, máme všichni pochopit, protože když se plánuje výpověď, je to lepší udělat ráz na ráz. Jak se měří efektivita v kultuře už nám paní tajemnice nevysvětlila. Ani to, že dvojkolejnost kultury neřeší v jiných městech. Nezbylo, než vysvětlit paní tajemnici, že její názor nesdílíme. Ujal se toho Jirka Kašík, následně i já. Musím přiznat, že jsem byl rozčilen a asi se mi třásl hlas, protože už jsem zažil v kroměřížské politice hodně, ale tohle je na mě silné kafe. Sdělil jsem paní tajemnici, že o tom, že radnice má nějakou tajemnici, 95% obyvatel Kroměříže neví. Ale to, jaké akce se konaly v ulicích v posledních letech, ví skoro všichni. Odbor kultury byl možná malý, ale zato efektivní, protože těch pár lidí dokázalo město probudit. Lidi nezajímá organizační struktura, ale jestli město žije. Velmi mě mrzí, že paní tajemnice (ale houby, tohle pochází z jiné hlavy) pokračuje v neblahé kroměřížské tradici - likvidovat to, co funguje, schopné lidi vyštvat, znechutit a vyhodit, aby nekonkurovali průměrným. Pan Zrna se tak ocitl v dobré společnosti bývalé kastelánky ing. Zdeny Dokoupilové nebo odvolané ředitelky nemocnice dr. Lenky Mergenthalové a dalších. Na závěr tohoto bodu málem nepustil pan starosta ke slovu pana magistra Zrnu, tak jsem se musel důrazně ohradit, mimo pravidla jednacího řádu. Takže pan "nadbytečný" vedoucí mohl krátce poděkovat za spolupráci všem, se kterými strávil tuším 12 let pracovního života. Dostalo se mu bouřlivého potlesku těch, kdo ho přišli podpořit. Pokud jsem nepřeslechl, tak ani starosta ani nikdo z vedení města se neobtěžoval mu poděkovat. Škoda slov.
Jirka Kašík navrhl usnesení, že by RMK měla předložit do příště koncepci rozvoje kultury. Neprošlo, o jeden hlas. Většina se zdržela, dva Piráti byli dokonce proti. Nadpoloviční většinu zastupitelů další fungování kultury v Hanáckých Athénách asi nezajímá. Asi tuší, že žádná taková koncepce není a hned tak nebude.
Z dalších bodů vynikl ještě jeden kulturní - Zastupitelstvo na návrh koaliční Rady neschválilo, aby Klubíčku bylo převedeno pár tisícovek z kapitoly "podpora projektů" do kapitoly "peníze na provoz". Proč nekopnout do kotníku spolek, který chrlí akce pro děti jednu za druhou, nevymlouvá se na epidemii a naposledy udělal parádní vánoční putování s úkoly pro děti i dospělé po Podzámecké zahradě. Však oni nějak v Klubíčku tu covidovou krizi přečkají.
Opět jsem si připomněl, jak jsem rád, že jsem se nenechal přesvědčit, že bych byl součástí této Partičky.
A teď něco snad trochu lepšího. Projednávala se koupě pozemku mezi Plaveckým bazénem, fotbalovým areálem a železnicí Zborovské střely. Od dob, co nám pan starosta před sedmi lety vylíčil v růžových barvách koupi pozemku pro parkovací dům, načež se zjistilo, že nic není nachystáno, teprve po koupi se začalo řešit dopravní napojení a problematické umístění, jsem velmi obezřetný. V podkladech bylo mnoho nejasností, chtěl jsem hlasovat proti, ale nakonec jsem se nechal přesvědčit, protože vysvětlení bylo celkem důvěryhodné. Zprávu přednášel Karel Holík. Jde o to, že na pozemku měl stavět halu pan Klár, majitel EKKL - sportovní povrchy. Ten svůj projekt ale pozměnil, takže tenisovou halu staví blíže k zimáku. Na dotazy přesvědčivě odpověděla jednatelka společnosti, paní Daniela Slámková. Stojí o to, aby na zbytku pozemku vyrostlo něco, co se bude k sportovnímu areálu hodit a aby to stálo v rozumném čase. Dopravní napojení je jasné, jen dvě věci vidím jako potenciálně problematické. Jednak financování v době nadcházející krize - starosta tvrdí, že peníze budou. A druhá věc, že nám nebyla představen ani situační nákres. Prý to ale půjde. K věření se předkládá. Po zvážení všech pro a proti jsem nakonec ruku zvedl, stejně jako většina dalších zastupitelů. Snad ukončíme ostudu, kdy halu mají v Kojetíně, v Morkovicích, ba i malou v Jarohněvicích, jen v Kroměříži máme jen sliby na bilboardech.
Pěkné vánoce.


Přístav nesmí ztížit život místním

Vůči záměru vybudovat rekreační přístav v Kroměříži, při ústí Kotojedky, se jako Zelení - Zdravé Kroměřížsko vymezujeme od samého začátku. Avšak vliv ...

  • 01.10.2023

Udržíme hazard za branami města

Člověk dokáže rychle zapomínat na to špatné. Přesto věříme, že hazardní automaty a podobné zábavy, kolem kterých se stahují podivná individua, z paměti ...

  • 03.10.2018