Jeden z projektů, který jsme zdědili po minulém vedení, je smuteční síň. Místo posledního rozloučení v Kroměříži známe asi všichni. Doufám, že se shodneme, že prostředí kroměřížského hřbitova je bezesporu důstojné a nebojím se říct, krásné. Jistě, objekt síně by zasloužil opravy a modernizaci, jsou prvky, které skutečně dosloužily. Určitě se také nabízí využití plochy před provozním zázemím jako dalších parkovacích míst. Ale potřebujeme opravdu novou síň? Zbudovanou bez architektonické soutěže, způsobem, kdy se pod pojem "rekonstrukce" schová praktické zbourání celého stávajícího objektu, a stavba nového, rozšířeného směrem k silnici Velehradská? Technický stav budovy není nijak tristní. Opravdu neví město, co s penězi, když novostavba má stát okolo 80 milionů, nejspíš i víc? Upřímně, o projekt jsem se začal více zajímat až zhruba v září, když jsem dostal informaci, že se má na hřbitově kácet 7 vzrostlých, zdravých lip z cenného stromořadí. Hádejte proč? Protože jsou v kolizi s projektem. A ten už je prakticky hotov, čeká se jen na tzv. koordinované stanovisko, které "zdržují" orgány ochrany přírody, které byly osloveny s žádostí o povolení až jako poslední - když je projekt za 2,5 miliónu na papíře. Způsob projektování, kdy se s kácením stromořadí tak nějak automaticky počítá jako s hotovou věcí, je hodně svérázný. Zvlášť, když dispozice objektu naprosto bez problémů umožňuje stavět směrem dozadu, do míst dnešního technického zázemí, což by se žádného strumu nedotklo.
Vedle toho všeho zaniká ještě jeden detail - po dobu stavby konat pohřby nejméně rok, možná déle, někde jinde? Kde? Opravdu nám to stojí za to, když je možné za řádově menší peníze udělat mnohem méně náročnou modernizaci, aniž bychom zničili kus nejcennější aleje, co na hřbitově máme? Ne, nestojí. O dalším postupu bude vedení města jednat.


Střípky ze zastupitelstva - prosinec 2018

Rozpočet je nejpodstatnější bod posledního zastupitelstva. Je připraven minulým vedením a jeho schválení se tak nějak předpokládá, protože opačná varianta ...

  • 19.04.2019

Střípky květnové

Jednání skoro do 22 hodin, začínáme se blížit slavným schůzím Čunkovým do kuropění. Co naplat. Shrnu pár zajímavých bodů: 1/ byl pozván ing. Liškař, ...

  • 01.06.2020

Bezpečný přechod na hřbitov je reálný

Některá místa po bezpečném přechodu přímo volají. Protože parkování na hřbitově je omezené, často pozůstalí parkují na velkém parkovišti u TESCa. Pak ...

  • 10.09.2022