Málokdo ví, co je Územní systém ekologické stability (ÚSES) - krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě. Zjednodušeně lze říct, že jde o obnovu remízků, rozbití širých lánů polí, které slouží jen zemědělské velkovýrobě. Tyto remízky by dle územního plánu měly prakticky obkroužit Kroměříž. Měly, ale bohužel, jsou jen skvrnami v územním plánu.
Chleba je jistě třeba, ale stačí přejet hranice do Rakouska, abychom viděli, že to lze i jinak - pestřeji, přírodě blíže. Nekonečné lány se ani lépe obdělávají, ale jsou náchylnější k erozi a zejména vysychání. V tom jsou "remízky" důležité i pro zemědělce. Co můžeme dělat? Příkladem budiž dnešní výsadba v Lutopecnách, kde paní Marcela Gibson dokázala zmobilizovat lidi, sehnat peníze a přesvědčit rodiče, že políčko po předcích by bylo možné přeměnit v takový malý ÚSES. A zatímco Město Kroměříž má asi 10 let k dispozici návrhy asi osmi míst, které by bylo možné navrátit přírodě, a po letech skutek utek, tak holka na mateřské dokázala svůj ÚSES zrealizovat do roka a do dne. S pomocí grantu SFŽP a ing. Tomáše Vávry, který zpracoval projekt a vedl dobrovolníky při realizaci. Klobouk dolů.
P.S. : je fajn, že se na výsadbě manuálně podíleli dva místostarostové (Peštuka a Krejčíř - pochvala a jak už jsem psal dříve, pokud budeme politicky soupeřit takto, bude to jistě užitečnější, než hory dehonescujicích tiskových zpráv), ale bylo by ještě lepší, kdyby dokázali přesvědčit koalici, že je třeba vypovědět příslušné pachtovní smlouvy zemědělcům a pustit se do díla na úrovni města, v katastru je spousta polních cest ve vlastnictví města. Bohužel jsem přesvědčen, že v této koaliční sestavě je to nereálné. To, co udělala Marcela Gibson, je hozená rukavice. Město se může stydět - jediný kompletně připravený ÚSES, Vlčetín vedle letiště, při ústí Kotojedky, je u ledu, a to následkem nápadu vybudovat zde přístav.
P.P.S. : kdybyste věděli o dalších pozemcích využitelných pro tento účel, napište - rkreml@seznam.cz. Víme jak na to,


Zasedačka na radnici? Za osm melounů?

Zasedací místnost na radnici, kde se konají schůze městského zastupitelstva a občas nějaké školení úředníků, má už něco za sebou. O tom není pochyb. Hlavní ...

  • 22.06.2021

Střípky ze zastupitelstva - únor 2019

Poměrně zajímavý byl návrh na složení Výboru pro územní plán. Předsedkyně ing. Blanka Šimůnková? Opoziční zastupitelka v čele důležitého výboru? Nevím, ...

  • 23.03.2019