Zprávy o havarijním kácení v Kroměříži neberou konce. Další ztráty jsou v parčíku ve Spáčilově ulici. Jeden vzrostlý javor se vyvrátil, další musel být pokácen poté, co se zjistilo, že oba napadla dřevokazná houba. Příčina? Člověk. Lajdáctví. Při výstabě dětských hřišť byla skrývka - zemina - rozhrnuta do okolí. Tím došlo k zasypání pat stromů a po pár letech hniloba způsobila nestabilitu kořenů a pád stromu. Fotky hovoří za vše, takový strom v ulicích, navíc u dětského hřiště být nemůže. Bohužel, v parčíku na Spáčilce nelze vyloučit nutnost dalšího kácení ze stejného důvodu.

Problém je, že to není ojedinělý případ, v Kroměříži se zprávy o nuceném kácení z důvodu bezpečnosti stávají pravidlem.

V nemocnici padly akutně před 14 dny vzrostlé lípy v počtu 8. A chystá se další kácení. 20 vzrostlých stromů. Společný jmenovatel? Lajdáctví a nedodržování technologických postupů jak ořezů, tak staveb v okolí.

Lípy na Velehradské před pár lety, poškozené při stavbě chodníku - jako přes kopírák. O jasanech u cyklostezky jsme informovali dříve.

Co s tím? Hlídejte si své stromy, nebo zmizí. Ne až spadnou, ale v době, kdy se okolo nich staví, jezdí, kope. Strom, kterému někdo odřeže kořeny lopatou bagru, nemá šanci na život. Pokud uvidíte něco takového, obraťte se na Odbor životního prostředí města. Nebo klidně i na zastupitele Zdravého Kroměřížska.


Střípky ze zastupitelstva - březen 2019

Omlouvám se, že ke slíbeným komentářům ze zastupitelstev se dostávám až teď. Moc práce. A Čunek na krku. To je důvod, snad už se polepším, a teď k věci. Březnové ...

  • 19.04.2019

Vážanská jáma, ano a ne

Vážanská jáma opět v epicentru pozornosti. Oprávněně. V diskuzích na internetových fórech je ale tolik nepřesností a nesmyslů, že je na místě je trochu ...

  • 27.09.2023