1. S lítostí jsme nuceni oznámit, že se Miloš Kucián, Yvonna Smělíková a Vít Peštuka opustili uskupení Zdravé Kroměřížsko (dále „ZK“), za které byli zvoleni. V podstatě bez jakýchkoli podmínek se tak de facto připojili k hnutí „Nezávislí“ starosty Jaroslava Němce. A podpořili koalici, ve které se druhou nejvlivnější stranou stala z mnoha důvodů problematická ODS.


2. Důsledkem je, že lídr ZK Richard Kreml ztratil možnost vyjednávat o koalici a po zkušenostech z předchozích let prosazovat hlubší změny ve fungování radnice ku prospěchu občanů. Nezodpovědný přístup tří zastupitelů má fatální dopad na možností, jak uvést v život programové priority ZK.


3. Jednání Miloše Kuciána, Yvonny Smělíkové a Víta Peštuky považujeme za přeběhlictví. Nerespektovali nejen podmínky lídra ZK, ale i mandát pro další jednání udělený většinou naší kandidátní listiny. Spousta času a energie ostatních kandidátů tak vešla vniveč. Lidé, kteří v dobré víře kandidovali s cílem zlepšit život v Kroměříži, a upřimně se radovali z volebního výsledku, tak rozhodnutím tří zastupitelů ztratili možnost cokoli prosadit.


4. Bylo pro nás nepříjemným překvapením, že jmenovaní tři zastupitelé jednali na vlastní pěst a koalici uzavřeli v podobě, se kterou nesouhlasí drtivá část kandidátky ZK. Přijímáme zodpovědnost za to, že jsme souhlasili s jejich umístěním na přední místa kandidátky a všem našim voličům se za to omlouváme. Budiž nám to bolestivou, ale o to cennější politickou lekcí.


5. Jediným skutečným reprezentantem ZK v zastupitelstvu zůstává lídr Richard Kreml, který je tvůrcem a dlouhodobým prosazovatelem programu našeho uskupení. Richard Kreml se bude z opoziční role snažit najít podporu pro naše myšlenky napříč spektrem tak, jako to dělal dosud. Ostatní tři zastupitelé byli již vyzváni k tomu, aby dál nepoužívali značku Zdravé Kroměřížsko a předpokládáme, že alespoň toto budou respektovat.


Za Zdravé Kroměřížsko:

Radan Šafařík, Markéta Caklová, Jan Talafant, Richard Kubík, Andrea Mikešková, Lubor Letfus, Ivo Ligurský, Zdena Dokoupilová, Richard Kreml a další.


Šťastné vánoce a PF 2019 - náš malý dárek

Milí přátelé Zdravého Kroměřížska, Vánoce jsou oslava největšího daru, který lze dát. Proto si lidé na Ježíška dávají dárky. A protože radost z obdarování ...

  • 23.12.2018

Stromy na náměstí - půjde to!

Město Kroměříž má radosti i starosti. Jako každé město nebo obec. V příštích dnech chceme probrat věci, o kterých by občané měli vědět. Zdravé Kroměřížsko ...

  • 04.09.2022

Anonymní hanácký výbuch

Tak jsem dostal dopis. Bohužel anonym. S podstatou lze jen souhlasit - zástavba Hanáckých polí je problematický projekt a je politicky tlačen. Pokud se ...

  • 24.04.2019