1/ fungující a dobře vedená nemocnice je základem životní jistoty – dostupné péče ve sdraví a v nemoci. Když se za kroměřížskou nemocnici nepostavíme my, občané, nikdo to za nás neudělá.

2/ nepodpoříme jakoukoli formu privatizace VaK

3/ transparentnost radnice – stavební projekty musí být veřejně prezentovány a obhájeny před občany

4/ připravit město na sucho a vedro – je třeba investovat do výsadeb, využít volných prostor, vysadit stromy na městské pozemky podél silnic a ulic. Pro nadcházející 4 roky si vytyčujeme úkol – minimálně 1000 nových stromů do ulic. Prosadíme vypracování a realizaci Adaptační strategie města na sucho

5/ udržíme zákaz hazardních automatů na území města a místních částí

6 / budeme pokračovat v rekonstrukci Bajdy s cílem vybudovat ohřívání vody a atrakce pro děti.

7/ co nejdostupnější veřejná doprava – dobře vedená veřejná doprava snižuje množství aut v centru.

8/ moderní a bezpečné přechody pro chodce – ve městě se stále hustějším provozem jsou místa nebezpečná pro chodce a nepřehledná pro řidiče. Prosadíme jejich modernizaci. Konkrétně? U archivu, u obřadní síně, u Pionýrské louky, u Štěchovické křižovatky. Nejcennější věc je zdraví našich dětí, pro jejich bezpečnost musíme dělat víc než dosud.

9/ město nesmí být jedním velkým parkovištěm. Po dostavbě parkovacího domu omezíme možnost dlouhodobého parkování v centru. Naopak umožníme na části míst krátké (max 30 min) zaparkování bezplatně, abychom oživili obchody. Budeme jednat o možnosti parkování na odstavném parkovišti Výstaviště a kyvadlové dopravě do centra.

10/ maximální podpora cyklodopravě

11/ město musí stát na straně občanů – aktivně se účastnit územních a stavebních řízení, projednání EIA atp.. Pokud nový Stavební zákon upřel tuto možnost spolkům, musí práva občanů hájit obec. Rezignace na samosprávu musí skoncovat. Pasivita, až téměř vstřícnost města k velkým znečišťovatelům (KMOTR, vepřák Těšnovice, Alusak, galvanovny v bývalém PALu...), na úkor zdraví lidí musí skoncovat. Smog a smrad je třeba vytlačovat z města.

12/ Město musí investovat do sportovního vyžití široké veřejnosti. Nudící se mládež je poukázkou na problémy pro všechny. Rádi bychom prosadili výstavbu MTX parku a kanoistického kanálu u Strže. Chceme jednat o převedení chátrajícího areálu Pionýrské louky, spravované krajem, do majetku a správy města. Chceme narovnat nespravedlnosti ve finanční podpoře některých sportů na úkor jiných a zpřehlednit hospodaření sportovních klubů podporovaných městem. Kdo si hraje, nezlobí.

13/ Svěřit projektování, novou výsadbu a zejména údržbu stromů kvalifikovaným a prověřeným odborníkům, s přihlédnutím ke kvalitě dosud odvedené práce. Chceme ukončit monopol Biopasu. Budeme požadovat provádění důsledných kontrol veškerých provedených prací na úseku údržby městské zeleně, což je zjevně jedním z hlavních důvodů tristního stavu mladých výsadeb. Ve výsadbách se nesmíme bát stromů s velkými korunami (ty později odborně prosvětlovat, aby se zajistilo provětrávání i zastínění). V éře hrozícího sucha vybírat druhy odolávající horkému a suchému klimatu

14/ je třeba vypracovat dlouhodobý plán odpadového hospodaření města. Město by mělo jít příkladem v omezení tvorby odpadu – chceme zavést systém vratných plastových kelímků na akcích města


Zdravé Kroměřížsko – rozvod

Některé události v životě se nedají naplánovat. Zdravé Kroměřížsko se svým programem získalo čtyři zastupitele, což je nepochybný úspěch. Ale volby jsou ...

  • 01.11.2018