Vůči záměru vybudovat rekreační přístav v Kroměříži, při ústí Kotojedky, se jako Zelení - Zdravé Kroměřížsko vymezujeme od samého začátku. Avšak vliv skupin, které si dokážou v době rozpočtové krize vyboxovat ze státního rozpočtu bratru 250 miliónů, je tak velký, že už nezbývá než vzít stavbu prostě na vědomí. Na vědomí, ale s jasně stanovenými pravidly a podmínkami. Právě proto proběhlo 26.9.2023 veřejné projednání, aby si dotčení občané a vedení města vyjasnili potřeby a priority. Je samozřejmé, že se radnice musí zastat občanů a také to dělá.

Z debaty vzešlo šest zásadních bodů: 
1/ je třeba zachovat přemostění Kotojetky zhruba ve stejném místě, a to jak pro pěší a cyklisty, ta i pro automobilovou dopravu
2/ zapracovat cyklostezku (zatím v plánech města) do projektu přístavu
3/ garantovat, aby obyvatelé Trávnických zahrádek mohli komunikaci používat po celou dobu stavby
4/ zajistit koordinaci dopravní obslužnosti v průběhu výstavby 
5/ do budoucna docílit obslužnosti MHD
6/ zkapacitnit křižovatku ulic Obvodová – U Rejdiště
 

Krajský úřad Zlínského kraje vydal souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů dne 14.6.2023, kde byla část podmínek města Kroměříže již řešena. Přesto je třeba, aby si město podrobně vyjasnilo s investorem, v jakém rozsahu bude na projektu participovat. Memorandum o spolupráci města a investora Ředitelství vodní cesty z roku 2017 je dle právníků města právně nezávaznou politickou proklamací, nicméně avizovalo vůli města zajistit sociální zázemí přístaviště, přístupové komunikace, přípojky inženýrských sítí, parkoviště, sadové úpravy, zázemí rozvoje cestovního ruchu a do budoucna i správu přístavu. Kolik by to všechno doopravdy stálo, je otázkou, na kterou chybí odpověď. Stejně tak je ve hvězdách, kdy by případná stavba rekreačního přístavu měla začít, protože prvním předpokladem je změna územního plánu, jelikož ten stávající je se záměrem v nesouladu.

Michal Šromota
Richard Kreml


Vzorný Čunkův žák v Kroměříži

Rozmohl se nám v kraji takový nešvar. Pojetí politiky ve stylu "kdo poukáže na problém, je nepřítel". Není třeba najít řešení, hlavní je opovážlivce ...

  • 24.04.2019