Občané, zbystřete. Město Kroměříž dospělo v tvorbě nového územního plánu do dalšího stadia. Na územní plán čekáme od roku 2011, jedná se o naprosto zásadní dokument, který ovlivní na dlouhá desetiletí tvář a fungování města, ale zasáhne také do životních plánů jednotlivých občanů, vlastníků. Teď bylo vyhlášeno VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ, které se uskuteční se ve středu 7. srpna 2024 v 15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, v historické budově radnice na Velkém náměstí. Proč je to důležité (téměř) pro všechny? Územní plán rozhoduje o tom, jakým způsobem bude možné do budoucna použít kterou parcelu. Může dojít ke změně zařazení pozemku, aniž by o tom majitel musel být dopředu informován. Tvorba územního plánu se neřídí libovůlí úředníků, má závazná pravidla a nepodkročitelné procentuální zastoupení jednotlivých typů využití území (např. plochy pro bydlení, rekreaci, průmysl, zeleň, zemědělská půda atd...). U nás v Kroměříži nejsou žádné rezervy, z čeho by se daly udělat stavební pozemky - logicky nejčastější potřeba běžného občana, ale i zájem velkých vlastníků a developerů - příslušné procento je prostě vyčerpané. Čili, pokud se někomu změní orná půda na stavební parcely, naopak jinde se musí z ploch pro výstavbu udělat orná půda. V praxi se tedy hraje o hodnotu pozemků v řádu stovek milionů. Co tedy by měl udělat každý, kdo vlastní nějakou parcelu? Zkontrolovat si, jestli se změna náhodou netýká jeho majetku a zejména, v případě, že nesouhlasí, PODAT PŘIPOMÍNKU V PÍSEMNÉ FORMĚ na Městský úřad v Kroměříži (např. na podatelnu nebo přes datovou schránku). Pokud nejste moudří z několika obsáhlých dokumentů, zveřejněných na webu, nezbývá, než se zúčastnit veřejného projednání, nebo se obrátit na oddělení územního plánování v kanceláři číslo 210 v budově městského úřadu v ulici 1. máje 3191, ing. Adamík (lukas.adamik@mestokm.cz · 573 321 109). Tam by vám měli poradit. Doručit připomínku je nutno nejpozději do sedmi dnů ode dne konání veřejného projednání. Upřímně, relativně krátký čas na případné projednání, zodpovězení dotazů a případné podání připomínek, spolu s termínem uprostřed prázdnin, považujeme za nešťastný, ale nic s tím neuděláme. Lze předpokládat, že u dveří číslo 210 bude poněkud rušno. S dokumenty k novému územnímu plánu se zatím nestihla seznámit ani většina zastupitelů, neboť Výbor pro územní plán se sešel od ustavení jen jednou, tudíž průběžnou informaci nemáme. Závěrem - není důvod k panice. Všichni mají měsíc na to, aby si zjistili, jak moc se vás změna týká a v případě, že ano, tak jen sepsat jednoduché vyjádření a podat ho na radnici nejpozději 14.8., lépe dříve.


Blesková zpráva

Soud, ke kterému jsme se obrátili, vydal právě usnesení, kterým přiznal odkladný účinek naší žalobě. Tím říká, že „hrozí závažné škody na životním prostředí". ...

  • 27.09.2018