Za největší problém v Kroměříži občané považují dopravu. Od posledních voleb se ale žádná větší křižovatka nemodernizovala, žádný přechod se nezlepšil (kromě blikátek na Moravské). Jedno z mnoha míst, kde by to šlo celkem snadno, je křižovatka ulic U Rejdiště a Obvodová. Kruháč se sem vejde, za předpokladu spolupráce Kauflandu. Právě teď je pro to příležitost, protože obchodní centrum připravuje rekonstrukci, včetně oblasti parkoviště, které s křižovatkou sousedí. Teď je čas jednat, hledat nejvhodnější řešení ke spokojenosti všech. Bohužel po zkušenostech s (ne)fungováním radnice za starosty Němce by bylo nanejvýš žádoucí, aby si příslušná řízení o umístění stavby ohlídali občané, kteří zde bydlí. Nejde jen o možnost vyjednat umístění kruhového objezdu, ale také třeba o to, zda, kde a jaký bude světelný totem s reklamami, který zde plánují. Na město se spoléhat nedá. Může se stát, že občanům řeknou, že je to "jejich soukromý problém", tak jako to vzkázali občanům Těšnovic, nespokojeným se zápachem z vepřína. Nebo prostě dají na právním odboru městského úřadu razítko, aniž by se vůbec někdo zamyslel, o čem rozhoduje. Jako to udělali s pěstí na oko v podobě přesunuté trafačky u Arcibiskupských sklepů. Prostě, dobrá rada - lidi, starejte se. My, co kandidujeme za Zdravé Kroměřížsko pouze můžeme slíbit, že o těchto problémech víme a pokud budeme v příští koalici, máte naši podporu. Lepší Kroměříž je totiž možná. Jmenuje se Zdravé Kroměřížsko


Vážanská jáma, ano a ne

Vážanská jáma opět v epicentru pozornosti. Oprávněně. V diskuzích na internetových fórech je ale tolik nepřesností a nesmyslů, že je na místě je trochu ...

  • 27.09.2023

Kauza Těšnovického vepřáku - shrnutí

Šest let se zabýváme záměrem "modernizace" těšnovického velkokapacitního vepřína. Uvozovky chápejte jako výraz pochybnosti o reálných zámerech investora ...

  • 25.04.2021

Šťastné vánoce a PF 2019 - náš malý dárek

Milí přátelé Zdravého Kroměřížska, Vánoce jsou oslava největšího daru, který lze dát. Proto si lidé na Ježíška dávají dárky. A protože radost z obdarování ...

  • 23.12.2018