Vážená paní redaktorko,

rádi bychom Vás požádali o vyvážené informování veřejnosti ohledně rekonstrukce areálu SZP Těšnovice.

Plánovanou rekonstrukcí, píšete modernizací, se rozumí také navýšení celkového počtu prasat na farmě o 40 %, z čehož navýšení výkrmu bude o více jak 100 %. Ze současných cca 9000 ks na cca 18000 ks. V situaci, kdy jsou Těšnovice suverénně nejsmradlavější obcí v širokém okolí.

Váš poslední článek vyznívá tak, že nezodpovědně bráníme potřebné modernizaci. Proti tomu se musíme ostře ohradit, není to pravda. Modernizaci se vůbec nebráníme, ba naopak ji vítáme. Požadujeme ale garance, že budou použity takové technologie a kontrolní mechanismy (včetně nastavení limitů zapáchajících látek), které zaručí, že zápach velkovýkrmu vepřů bude pod kontrolou a nebude nesnesitelným způsobem obtěžovat obyvatele obce a okolí.

Protože se jedná o stavbu, která z hlediska životního prostředí ovlivní okolí Kroměříže Těšnovic na mnoho dalších generací, a protože se jedná o odbornou problematiku, nechali jsme zpracovat odborné posudky (ing. Auterská, společnost Odour, která se specializuje na pachové látky, soudní znalec v oboru), které zásadně zpochybnily údaje uváděné provozovatelem vepřína.

Aniž by byly pochybnosti vyvráceny, v dubnu 2016 Krajský úřad proces EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) a následně i změnu tzv. integrovaného povolení schválil. Navzdory závažným nedostatkům a neřešeným odborným připomínkám.
Město Kroměříž se jako účastník řízení v tomto kroku vůbec nevyjádřilo, zřejmě nepovažuje problém občanů Těšnovic (a při "správném" směru větru také Kotojed, Trávníka a někdy i celé Kroměříže) za závažný, takže vydalo stanovisko v podstatě bez připomínek.

Ačkoliv vedení města bylo několikrát vyzváno, aby podniklo příslušné kroky a nechalo prověřit veškeré podklady, nechává místní občany obtěžované všudypřítomným zápachem prasečí kejdy, aby tuto práci řešili za něj. Nezbylo tedy, než se obrátit na soud, který vydal předběžné opatření.

Takže teď bude muset Krajský úřad vysvětlit a obhájit svůj postup. Na výsledek jsme zvědavi, a s námi určitě i mnoho obyvatel Těšnovic (nejen).

Nijak nás netěší, že musíme takovou věc řešit u soudu. Bohužel, dosud nám nezbývalo nic jiného než reagovat na úřední dokumenty a probíhající řízení. Znovu nabízíme provozovatelům vepřína jednání na úrovni odborníků obou stran. Pokud dojdou k oboustranně přijatelnému řešení, aby provoz vepřína přestal být noční můrou Těšnovic, budeme jenom rádi.

S pozdravem Lubor Letfus, Richard Kreml, Eva Kučerová, Libor Piškula, Ivo Schindler, Simona Schindlerová