Osadní výbory, které jsou ustaveny v místních částech Kroměříže, mají své mouchy, ale fungují docela dobře. Poskytují zpětnou vazbu zastupitelům a vedení města ve věcech, které se jich týkají. Třeba projednávají prodeje pozemků, stanovují priority, které jsou v té které části potřeba podle mínění místních. Protože se tento orgán osvědčil, chtěli bychom něco podobného navrhnout i na velká kroměřížská sídliště - Oskol, Slovan, Zachar. A klidně i do dalších částí, pokud bude zájem. Třeba Dolní a Horní Zahrady, Štěchovice, Barbořina a tak dále. Celkem nic to nestojí a je to platforma, kde se můžou lidé vyjádřit. Myslíte, že je to zbytečné? Příklad z letošního jara: koaliční vedení města doporučilo prodat třímetrový pruh dvorního traktu jednoho z domů na Slovaně, v ulici Máchova, těsně sousedící s areálem Obchodního domu - viz foto. O tento pozemek, kde roste pět zdravých smrků, jsou tam lavičky a sušáky na prádlo, usiluje jistá developerská společnost, která má v úmyslu přestavět obchodňák i sousední sklady na několik pater bytů. Tak jsem se tam šel den přede zastupitelstvem podívat, dal jsem se do řeči s místními a zhruba jsem jim nastínil, o co jde. Byli dost překvapení, nikdo s nimi nemluvil. Proč taky mluvit s občany, když Rada města jedná jen developerem. Přiznávám se, já jsem ten mizera, který lidem řekl nejen o prodeji kusu dvora, ale i o záměru postavit jim 15 metrů proti oknům podzemní garáže a tři patra bytů. Naštěstí pochopili, že se o své věci musí postarat sami, takže v reprezentativní sestavě na zastupitelstvo dorazili. Dal jsem protinávrh prodej neschválit a kupodivu - všichni zastupitelé prodej odmítli. A to včetně starosty a všech radních, kteří udělali veletoč a hlasovali proti svému původnímu návrhu. Nebylo by lepší, kdyby se takový návrh dostal nejdřív do sídlištního výboru? Myslíme si, že ano. Aktivita občanů je potřeba jako sůl. Zdravé Kroměřížsko ji podporuje.


Potřebujeme pyramidu?

Každý správný faraon potřeboval pro svoji slávu vybudovat pyramidu. Co na tom, že stavba jeho zemi ekonomicky ruinovala, účelem bylo jen zdůraznění vlastní ...

  • 02.09.2018