Biopas je zakletá firma. Z poloviny rakouská, z druhé půlky patří městu Kroměříž. Patová situace. Za vlády Miloše Malého byla do Biopasu svěřena veškerá správa zeleně – od sečení trávy až po prořezávky a kácení stromů. S podivnou smlouvou, zajišťující Biopasu monopol.
A tak se monopol chová, jak to bývá – bez zábran. Není síla, která by zajistila odbornost zásahů. Není vůle provedenou práci přebírat. Není snaha řešit poškozování dřevin neproškoleným personálem, který se strunovou sekačkou na krku nezastaví před mladými stromky.
Výsledek: stovky usychajících mladých stromků, záseky do kůry, které se nikdy nezahojí, stromky odsouzené k úhynu. A k nahrazení, samozřejmě za peníze města. To je ovšem potom radost podnikat, když zakázku na výsadbu získá opět ta stejná firma...


Námi navrhované řešení

• zásadní úkol je bránit stromy před nekvalifikovanými zásahy. Ukončíme monopol Biopasu, je třeba, aby zakázky zadával přímo Odbor služeb, a také je přebíral a kontroloval kvalitu.
• prosadíme navýšení stavu pracovníků na správě zeleně minimálně o jednoho člověka. Současný stav neumožňuje důslednou kontrolu provedených prací
• každá firma, včetně Biopasu, může získat zakázku od města až po prokázání své odborné kvality – tj. vedení vysokoškolsky vzdělaným zahradníkem nebo arboristou.


Přístav nesmí ztížit život místním

Vůči záměru vybudovat rekreační přístav v Kroměříži, při ústí Kotojedky, se jako Zelení - Zdravé Kroměřížsko vymezujeme od samého začátku. Avšak vliv ...

  • 01.10.2023

Město musí hájit práva občanů

Těšnovice u Kroměříže, pěkná vesnice s krásným výhledem na Kroměříž. Kostelík, fotbalové hřiště, pohoda, krásné místo k životu. Ale idyla končí s prvním ...

  • 21.07.2018

Beseda - Energetická krize, jak se jí bránit

To, nad čím všichní přemýšlejí, jsou energie. Jak zatopíme v zimě, jak ušetřit, do čeho investovat, aby spotřeba domácností a institucí byla co nejnižší. ...

  • 27.08.2022

Zdravé Kroměřížsko – rozvod

Některé události v životě se nedají naplánovat. Zdravé Kroměřížsko se svým programem získalo čtyři zastupitele, což je nepochybný úspěch. Ale volby jsou ...

  • 01.11.2018