Zastupitelstvo bylo svoláno na Mikuláše, což zřejmě způsobilo mimořádnou štědrost, neřku-li přímo rozdavačnou náladu. Milióny létaly vzduchem jak vločky v chumelenici. Hlasovalo o rozpočtu, který už připravila současná koaliční garnitura. Rozpočet je deficitní asi 120 melounů. Samozřejmě prošel, protože bez rozpočtu město nemůže fungovat a nějak se to sestavit musí. Komentovaly se jednotlivé položky, ale nic bouřlivého. Nejkontroverznějším bodem jednání tak nebyl rozpočet, nýbrž koupě pozemku na Velehradské, v místě, kde stávala barokní sýpka (viz foto). Pozemek patří I.S. fondům, což je společnost místního podnikatele pana Kuropaty. Až dosud tato společnost prezentovala, že tu bude stát čtyřpodlažní bytový dům POHODA. Teď si to najednou rozmysleli, nabídli ho městu a jistě jen shodou náhod koalice seznala, že ho nutně potřebujeme. Cena pozemku 8.300 000Kč. To je 4650Kč/m2, což stanovil jakýsi posudek. Co pamatuji v zastupitelstvu, rekord. Navíc před cca rokem platil I.S. Fond při jiné příležitosti ve stejné lokalitě městu 1600Kč/m2.

Proč ho touží koalice koupit? Na co potřebujeme takto drahý pozemek? Odpovědí bylo krčení ramen pana starosty, konstatování, že je to strategický pozemek a že by tam mohl být domov důchodců... Jistě, podzim života s výhledem do parkovacího domu, kdo by odolal... Cena je nesmírně výhodná, jak říkal koaliční radní Komínek, který všem garantuje, že taková cena pozemku půjde ještě nahoru a kdo koupí, neprohloupí. Protože Komínek, jak říkal, se nikdy neplete a basta (pravda, před pár dny sice vehementně přesvědčoval zastupitele, že chodník na Lutopecké se nedá postavit, protože pozemek patří Arcibiskupství a oni to potvory neprodají, načež se vzápětí ukázalo, že pozemek je komplet městský, ale to je jiný příběh). Dostal jsem školení o realitní bublině, která nepraská a vůbec tomu nerozumím. Jo, když je někdo odborník a garantuje...
Takže znovu k otázce, k čemu město (nebo někdo jiný?) transakci za závratnou cenu potřebuje? Zdá se, že možné odpovědi jsou dvě.
Varianta první - město opravdu ten pozemek nutně potřebuje. V kuloárech se mluví o tom, že plánované sousední veledílo, Parkovací dům, je tak blízko k POHODĚ, že městu vzniká problém, jak se vypořádat s hygieniky, odvětráním, požárním přístupem atd. Že to město vyřeší, musel úřad Kuropatovi slíbit, aby dal jako soused souhlas k tzv. umístění stavby. Kdo dřív "umístí, klade si podmínky. A protože neschopnost dřívějšího Odboru rozvoje (nyní Odbor investic, nad kterým drží Němec ochrannou ruku za každého počasí) způsobila, že POHODA měla tzv. umístění stavby" vyřízené dříve, než město Parkovací dům, ačkoli město na to mělo podstatně víc času, podmínky diktují I.S fondy. Některé indicie ovšem vyvolávají otázky, zda to byla jen neschopnost. Vnucuje se myšlenka na variantu druhou, jestli nebylo záměrem Němce a jeho úřednických podržtašek, aby k této kolizi došlo. Vyústění v nutnost odkoupení pozemku za podmínek, které městu I.S. fond nadiktuje, připomíná rok 2016. Podobně kontroverzní směna pozemků, na kterých stojí psí útulek na Čápce, za celou sérii strategických pozemků, kterých se muselo město vzdát. Tehdy nechal starosta Němec tak dlouho vyhnívat potřebu postavit nový útulek, až bylo město přitlačeno ke zdi a směna byla prohlasována s opozicí, navzdory nesouhlasu tehdejších koaličních lidovců a Zelených. Pokud by to někoho zajímalo, tak právě od té doby starostovi Němcovi nevěřím ani dobrý den.

Ale zpátky na Velehradskou. Jistě zcela náhodou na inkriminovaném Kuropatově pozemku stojí dva bilboardy, kde před volbami visel velký plakát se seznamem slibů Němcových Nezávislých. Pro příznivce Nezávislých mám dobrou zprávu - můžete se nejspíš těšit na několik dalších voleb s plakáty pana starosty na stejném místě, protože kupní smlouva má prima doložku: dokud na koupeném pozemku město něco nepostaví, budou tam stát Kuropatovy bilboardy. Na již nově vlastněném městském pozemku, bez jakéhokoli nájmu. Prima byznys a krásný dárek od Mikuláše. Nijak mě neuklidňuje, že město nakonec po nevoli ve Finančním výboru dostane také složku s dokumentací domu POHODA (cena okolo 3mil.). Protože nic nenasvědčuje tomu, že by se ten bytový dům měl někdy stavět. Jestli dobře počítám, pokud bychom připočetli tuto transakci k předpokládané ceně parkovacího domu, cena jednoho parkovacího místa pomalu atakuje milión.

Bystřejší z čtenářů si v tomto okamžiku mohli odpovědět na mou řečnickou otázku, kterou jsem pronesl krátce po volbách: Kdo myslíte, že vyhrál komunální volby 2018 v Kroměříži? Nápověda: Není to žádný zvolený zastupitel. Koupě pozemku samozřejmě prošla, dodávám už asi zbytečně. Po vzoru paní Janouškové přináším seznam těch, kdo pro tohle zvedli ruku:

Nezávislí - Němec, Fečková, Komínek, Janoušková, Třasoň, Novák, za ODS Hebnarová, Francek, Chvátal, naši ex Kucián, Smělíková, za TOPku bratranec Peštuka, Piráti Krejčíř a Stoklasa, za komunisty Adamík, a Holík, vedený jako socialista, ale reálně spíše hokejista. Ostatní se zdrželi, já jsem byl proti. Olga Sehnalová, jediná opravdová sociální demokratka široko daleko, nyní bez legitimace, měla dovolenou. Oficiálně bude hlasování dohledatelné na webu města až za pár dní, doufám, že jsem to z hlavy nespletl. OPRAVA a OMLUVA - dr. Chvátal na schůzi nebyl přítomen.

Tak, to jsem se rozjel, zbytek z programu jen heslovitě. Budeme mít ve městě dvě mobilní věci

1/ od vánoc na Hanáckém kluziště, pronájem za 1,5 mil. A asi bude město kupoval vlastní.

2/ méně veselí lze očekávat od mobilního hospice, o to je ale tato instituce užitečnější a dosud ve městě hodně scházela. Každý z nás se jednou dočká dnů posledních, a důstojný odchod není nic jednoduchého nejen pro umírajícího, ale ani pro rodinu. Něco o tom ví moje žena, která už rok na toto téma pořádá v Knihovně Kroměřížska přednáškové večery „Vážná nemoc, a co dál?“, kterých se bohužel neúčastním, protože někdo musí hlídat děti – i tak vřele doporučuji. Instituce, se kterou spolupracuje, se jmenuje Strom života a poskytuje paliativní péči už nyní. Doufám, že v podpoře této věci se shodneme napříč spektrem.


Poslední zajímavý bod se týkal zasedacího sálu na radnici. Vizualizaci navrhované přestavby si můžete prohlédnout, moc nadšení nevyvolala. Za mě – můžeme mít různý vkus, a třeba se to někomu líbí. Jsem ale přesvědčen, že to je zcela nepraktické. A sedět v řadách za sebou, nevidět na další zastupitele, je asi moderní, ale neosobní. Myslím, že architektonická soutěž by byla zcela na místě. Vybírat z jediného návrhu je nešťastné.


Jestli čekáte, že si pro pana správce přišel čert, a že konečně odnesl Dorotu M., zklamu vás. Prý po nich šel, ale zrovna seděli na nějaké schůzi a na lavici před sebou měli péro. To víte, boží mlýny melou pomalu.


Zdravé Kroměřížsko – rozvod

Některé události v životě se nedají naplánovat. Zdravé Kroměřížsko se svým programem získalo čtyři zastupitele, což je nepochybný úspěch. Ale volby jsou ...

  • 01.11.2018

Šťastné vánoce a PF 2019 - náš malý dárek

Milí přátelé Zdravého Kroměřížska, Vánoce jsou oslava největšího daru, který lze dát. Proto si lidé na Ježíška dávají dárky. A protože radost z obdarování ...

  • 23.12.2018

Vážanská jáma jde do velké EIA !

Problematika zatopené těžební jámy vážanské cihelny, a s tím související městské skládky u sběrného dvora, je oprávněně v centru pozornosti veřejnosti. ...

  • 01.01.2024