Těšnovice u Kroměříže, pěkná vesnice s krásným výhledem na Kroměříž. Kostelík, fotbalové hřiště, pohoda, krásné místo k životu. Ale idyla končí s prvním nadechnutím u cedule označující začátek obce. Zápach z prasečí farmy se šíří nejen po Těšnovicích, ale často zavane i na blízkou Kroměříž.

Postavit velkokapacitní prasečák prakticky jako součást obce, pouhých 50m od prvního domu, byl již historicky výplod chorého mozku, ale co se dalo dělat v 70.letech. Soudruzi se na nic neptali. K nemilému překvapení místních se ale v roce 2015 začalo jednat o navýšení kapacity o dalších 40% početně, což ale na výkrmu dává zvýšení až o 100%! Několik těšnovických občanů se obrátilo na město Kroměříž s žádostí, aby se problémem zabývalo. Výsledek? Máte zbytečné obavy, není co řešit, nové haly budou opatřeny technologií vzduchových praček. Jenomže... na jakém principu? Jakou budou mít výkonnost? Účinnost? To už úřad ponechal na prostém sdělení, že pan starosta se byl podívat v podobném zařízení v Hostěradicích u Znojma, kde to prý nesmrdí. Což byla jediné, na čem vedení města postavilo svou argumentaci, proč proti záměru rozšíření nic nemá. Napadá mě analogie – až si pozvu pana starostu domů na kafe, taky napřed vygruntujeme... V podtextu sdělení se dalo vyčíst, že těch několik občanů Těšnovic jsou „prudiči“ a jediní, koho to zajímá, jsou zastupitelé za Zdravé Kroměřížsko. Co vlastně chtějí, otravové? V Kroměříži přece všichni vědí, že Těšnovice smrdí, a že se s tím nedá nic dělat! Bezva přístup...

Aby bylo jasno, nejsme dogmatici, a bohužel pro čuníky, vegetariánství nám nic neříká. Dokážeme i pochopit, že na dědině smrdí hnůj. Jenomže je rozdíl mezi chlívkem a velkokapacitním výkrmem, kde se počty zvířat pohybují okolo 22 000 kusů, po rozšíření dokonce 34 000. Představte si, co se dá asi dělat s kejdou, když ji zemědělci příliš nechtějí, a po mnoho měsíců v roce ji nezaoráte, protože je buďto zaseto, nebo je půda zmrzlá. Nic. Čekat, skladovat. A smrdět.

Zápachu se dá bránit různými technologiemi, vesměs nákladnými. Co ale mají dělat lidé v sousedství prasečáku, než žádat, aby tyto technologie byly prokazatelně účinné? Garance investora jsou vágní, pračky budou jen pro nové haly, účinnost budou mít okolo 70%. A staré haly? Nic. To by museli být těšnovičtí blázni, aby se s tímto spokojili.

Vedení města se na své občany doslova vykašlalo. Ačkoli by město mělo samo hájit zájmy občanů, postupuje přesně naopak – nejenom, že se neúčastní příslušných řízení a nezajišťuje si odborné podklady k této problematice, ale naopak problém bagatelizuje a ze zoufalých občanů dělá hlupáky. Těm tak zbyla jediná možnost – příslušné odborné posudky a právní pomoc zaplatit ze svého. Takže se občané Těšnovic spolu s několika zastupiteli složili na náklady, nechali vypracovat odbornou oponenturu a zajistili si právní zastoupení. Následně prostřednictvím občanského sdružení námitky uplatnili..
Žádost o příspěvek na odborné poradenství, který předneslo několik občanů Těšnovic, byl na zastupitelstvu byl shozen ze stolu. Na tomto místě se sluší zvlášť „ocenit“ dva zastupitele, kteří pronesli největší rétorické perly – pan Šindler (ČSSD) „občané a sdružení jen chtějí vytáhnout z městského rozpočtu peníze“ a MVDr. Popelka (ODS) „všichni jí vepřové, cílem těšnovických je zhodnotit své pozemky“.

Ale pojďme pokračovat – odborný posudek ing. Auterské z firmy Odour, která se specializuje na pachové látky, zásadně zpochybnil údaje, které uvedl provozovatel vepřína. Aniž by byly pochybnosti vyvráceny, v dubnu 2016 Krajský úřad proces EIA schválil. V červenci 2018 schválil Krajský úřad žádost o změnu tzv. integrovaného povolení. Navzdory závažným nedostatkům a neřešeným odborným připomínkám. Město Kroměříž se jako účastník řízení v tomto kroku vůbec nevyjádřilo, úřad vydal stanovisko v podstatě bez připomínek. Ačkoliv vedení města bylo několikrát vyzváno, aby podniklo příslušné kroky, a nechalo prověřit veškeré podklady, nechává pár aktivistů, aby tuto práci řešili za něj, ve svém volném čase a z vlastních prostředků.

Závěr? Pokračujeme v bitvě. Rozhodnutí o integrovaném povolení napadáme soudně. Opět sbíráme peníze, kde se dá.
Zato lidé, sedící na rozhodujících postech, o prostředky nouzi zjevně nemají. Dne 16.11. 2016 připutovalo na účet hnutí ANO 30 000Kč. Odesílatel? SZP Těšnovice. Co dodat? Peníze nesmrdí.
P.S. Až pojedete přes Hostěradice u Znojma, zastavte se. I se slavnými pračkami vzduchu to tam smrdí úplně stejně jako v Těšnovicích, takže naše obavy nejsou liché.


Námi navrhované řešení

- Milí vlastníci velkochovu, rozšiřte si vepřák. Ale až poté, co prokážete, že jste schopni provozovat chov tak, aby neobtěžoval okolí.
- investujte to technologií prokazatelně eliminujících zápach
- nevykládejte nic o podpoře zaměstnanosti, počet zaměstnanců vepřáku čítá několik jednotlivců
- není cílem obyvatel Těšnovic vepřák zničit či zavřít. Když už je vybudován na tak nevhodném místě, prakticky jako součást obce, nedivte se, že brojíme proti jehon rozšíření bez záruk.
- Město musí být partnerem a zastáncem občanů a ne hrát mrtvého brouka

Co potřebujeme?
Podporu v zastupitelstvu. Rádi bychom do zastupitelstva dostali těšnovičáka Lubora Letfuse, který se kauzou vepřína zabývá více než 5 let. Těšnovice si zaslouží zastoupení ve vedení města. Jak na to? Zakroužkujte Zdravé Kroměřížsko a na něm dejte kroužek Luborovi Letfusovi.


Zdravé Kroměřížsko – rozvod

Některé události v životě se nedají naplánovat. Zdravé Kroměřížsko se svým programem získalo čtyři zastupitele, což je nepochybný úspěch. Ale volby jsou ...

  • 01.11.2018

Don Quijote de la Těšnovice

Je čas na malé ohlédnutí. V červenci 2015 se na mě jako na zastupitele města obrátilo několik občanů Těšnovic, s žádostí o pomoc. O Těšnovicích jsem do ...

  • 26.07.2022