Přinášíme text interpelace a odpověď. Kauza lávka. Těžko rozporovat skutečnost, že lávka podobné konstrukce spadla a první reakce - zavření mostu - je tedy logická. Proč to ale trvá tak dlouho? Laik žasne, odborník se diví. Závratné tempo diagnostiky, i projektu raději nekomentuji. Zajímavé a věcné názory na lávku ale mají mnozí místní stavaři, kteří ve své většině nejsou nadšení opravou lávky, jejíž funkce dávno zastarala. Kromě chodníku pro pěší by vůbec nebylo od věci, aby byl v Kroměříži most a dostatečnou nosností, použitelný v případě povodně či havárie na mostě Karla Rajnocha. Jsou názory, že kvalitnější konstrukce nové lávky by měla umožnit použití pro Integrovaný záchranný systém. Rozhodnutí lávku opravit bereme na vědomí, i když pochybnosti zůstávají. V dubnu se jistě otevře. Koneckonců, posudek už dnes říká, že její stav není ideální, ale bezprostřední zřícení nehrozí. Snad.

Vážený pane starosto,
ze několik dní (15.12.) to bude rok, co byla uzavřena lávka přes Moravu. Po roce jsme se konečně dočkali sdělení, co Rada s mostem nadále zamýšlí – dle kusé tiskové zprávy má být podepřen nezávislou sekundární konstrukcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma veřejností ostře sledované, žádám Vás o zodpovězení následujících otázek – formou písemné odpovědi, pokud možno provázené krátkou veřejnou prezentací projektu opravy na příštím zastupitelstvu.

Otázky:
1/ jaká byla plánovaná životnost stávající lávky?
2/ o kolik by měla být prodloužena životnost lávky po opravě?
3/ je zvolený způsob rekonstrukce definitivním řešením, nebo jen provizorním, s cílem dočasného zprovoznění lávky?
4/ proč muselo trvat rok, než jsme se dozvěděli, co vlastně s lávkou lze či nelze dělat?

Odpověď si přečtěte http://www.zdrave-kromerizsko.cz/soubory/MK-odpoved-Lavka.pdf" target="blank">na tomto místě.


Potřebujeme pyramidu?

Každý správný faraon potřeboval pro svoji slávu vybudovat pyramidu. Co na tom, že stavba jeho zemi ekonomicky ruinovala, účelem bylo jen zdůraznění vlastní ...

  • 02.09.2018