Šest let se zabýváme záměrem "modernizace" těšnovického velkokapacitního vepřína. Uvozovky chápejte jako výraz pochybnosti o reálných zámerech investora - přetrvává obava, že skutečným plánem je prosté rozšíření na zhruba zvojnásobnou kapacitu s využitím příslušných dotací. Pochybnosti jsou založené jednak na odborných posudcích záměru, které jsme si nechali vypracovat, jednak na přístupu provozovatele, který za poslední čtyři roky nejeví snahu o rozptýlení pochybností, nýbrž záměr protlačuje pouze cestou úředních řízení, které jsme nuceni rozporovat soudně. Neděláme to rádi, stojí to peníze a čas, ale jinou možnost nemáme. Pokud nebudou nyní řádně stanoveny podmínky pro velkochov, který se nachází 50 metrů od první chalupy Těšnovic, neudělá to v budoucnu už nikdo. Níže bez dalšího komentáře podklady připravené spolkem Hortus Moraviae, které dostali k projednání kroměřížští zastupitelé. Vzkaz Města Kroměříže občanům, kteří mají problém se zápachem - je to váš problém, po městu nic nechtějte. Čest vyjímkám z řad zastupitelů, kteří hlasovali jinak než většinové stádo.