To máte tak. Je horký letní den. Otevřete okno. A rychle ho zase zavřete. Vůně uzenin může být docela příjená, ale když ji máte dnes a denně, až vám z ní nasákne prádlo, když nemůžete vyvětrat, a když se občas přidá nasládle štiplavý zápach z výroby krmiv pro prasata ... tak se vám ze života stává peklo.

Kroměřížská masna Kmotr je viditelná na příjezdu od Hulína z dálky. Výraznější je už jen vysoká silueta Navosu. Leckdo si pomyslí, že tady je průmyslová zóna, ale omyl. Fabriky na předměstí vznikly tak nějak živelně. I tady žijí lidé, starousedlíci vzpomínají na tento konec Kroměříže jako na klidné místo, kam chodili lidé na procházky kolem Medkových rybníků.

Ale od vzpomínek na idylu severovýchodního konce města zpět k vůni uzenin. Samozřejmě oba podniky patří Babišovi, který na své „svěřenecké“ fabriky donedávna dohlížel z obřího bilboardu (nejspíš tam v době vydání novin Zeleného Kroměřížska zase visí). Původně shlížel i starosta Němec, než upadl v nemilost velkého šéfa a menších šéfíků.

Starousedlíci z Bílanské vzpomínají na tento konec Kroměříže jako na klidné místo, na romantické procházky kolem Medkových rybníků. Ale to je pryč, zpět k všudypřítomné "vůni" uzenin.

Kmotr má 19 udíren, s celkovou kapacitou bezmála 6000 tun masa za rok. To už je pěkných pár náklaďáků. Tohle není sousedova dřevěná budka, kde si pro radost vyudí pár klobás. Nebo snad je?
Posoudit to má úřad zvaný „Inspekce životního prostředí“. K překvapení všech vydal rozhodnutí, že 19 obřích zauzovacích komor není nutno nijak omezovat nebo hlídat, s argumentem, že se jedná o malý zdroj znečištění ovzduší. Vlastně, 19 malých zdrojů. No to je dobré. To by někoho rozesmálo. Kdyby nešlo o vážnou věc. Tak obyvatele Zámoraví zřejmě dusí 19 malých udíren. Že do toho vůbec někdo kecá...

Ale kecat by měl. Hlavně město, odborné složky úřadu, naše politická reprezentace. Taková vůně z bukové štěpky, vylepšená uzeným masem totiž obsahuje nezanedbatelné množství benzoapyrenu, silně kancerogenní a mutagenní sloučeniny. Kolik ho v ovzduší máme, a jakých dalších látek, nevíme, jen tušíme. Měřáky znečištění ovzduší byly v Kroměříži před několika lety tiše odstraněny... nejbližší je na kopci v Těšnovicích. Je odtud pěkný výhled na smogem zalitou Kroměříž, když je v Těšnovicích slunečno. Jistě tušíte, že výsledky měření v Těšnovicích nebudou příliš odpovídat situaci ve smogové kotlině pod kopcem.

Jak se k tomu postavil pan starosta a paní vedoucí Odboru životního prostředí, jsme mohli vidět ve filmu Selský rozum. Místo hájení zdraví občanů „někdo“ vyjádření města k EIA (posouzení ekologických dopadů provozu) prostě stáhl. Proč? Napadá vás něco jiného, než zájmy ANOfertu?

Blýská se na lepší časy? Co se podařilo?
Lidé kandidující za Zdravé Kroměřížsko prosadili (prostřednictvím připomínek k stavebnímu řízení) aspoň částečnou úpravu technologie masny – na všech výstupech ze zauzovacích komor jsou dnes instalovány vodní sprchy. Změnila se technologie u firmy Afeed, vyrábějící krmiva, takže došlo k podstatnému zmírnění zápachu.

Připravuje se projekt na obnovu monitoringu znečištění ovzduší ve městě, snad by mohl bý v provozu už tuto zimu. Po politických změnách na radnici, kdy se pan starosta rozkmotřil s ANO, má měření znečištění naději na realizaci. Teď ještě aby nezůstalo po volbách jen u plánu. Máte to ve svých rukou, milí občané, voliči.

P.S. : nejsme blázni, chápeme, že bez průmyslu se neobejdeme. Jsme si vědomi, že fabriky na Bílanské jsou významným zaměstnavatelem, byť z velké části zaměstnávají zahraniční dělníky.


Námi navrhované řešení

Zdravé Kroměřížsko prosazuje principy udržitelného rozvoje, tedy soulad mezi hospodářským a společenským pokrokem za podmínky zachování životního prostředí, tedy i zdraví a pohody lidí. Vadí nám, že jiné firmy, nepatřící pod křídla Agrofertu, si jistě můžou nechat zdát o tom, že by jim Inspekce a Ministerstvo ŽP tolerovaly to, co Kmotrovi. A co hlavně – vadí nám, co si dovolují vůči občanům Kroměříže.

Zdravé Kroměřížsko - máme plán:
1/ prosadíme, aby se radnice vyjadřovala k důležitým záměrům v zájmu občanů
2/ v současnosti probíhá projektová příprava k obnovení monitorace znečištění ovzduší
3/ budeme usilovat o zařazení KMOTRa mezi velké znečišťovatele, tzv. "vyjmenované zdroje"
4/ chceme obnovit a podstatně rozšířit zeleň na Hulínské a Bílanské.
5/ je třeba revitalizovat oblast Medkových rybníků – včetně obnovy zeleně, vysazení stromů


Investice? Kroměříž je bohužel pozadu.

Otázky zodpovězené pro Týdeník Kroměřížska 12.1.2021 Jak hodnotíte investiční plán Kroměříže na rok 2021? Stejně jako předchozí roky - město Kroměříž ...

  • 24.01.2021