Otázky zodpovězené pro Týdeník Kroměřížska 12.1.2021

Jak hodnotíte investiční plán Kroměříže na rok 2021?
Stejně jako předchozí roky - město Kroměříž pod vedením starosty Němce nezvládá nachystat projekty k realizaci, nebo trvá příprava neúnosně dlouho. Srovnatelná města dokáží investovat až dvojnásobek. Největší investicí je v současnosti Parkovací dům, kolem kterého se vše točí už šest let, přitom je to stavba od samého začátku kontroverzní a předražená. Jeho umístění způsobí další dopravní přetížení už tak exponované křižovatky Velehradská - Havlíčkova. Celkově se málo investuje do dopravní infrastruktury, ačkoli je doprava bolavou patou města.

Které projekty Kroměříže podle Vás měly být řešeny?
Co se týče staveb, rozhodně kvituji pozitivně posun v záměru sportovní haly. Je ostuda, že tak velké město jako je Kroměříž nemá důstojný prostor pro sportovní aktivity, takže musí děti z Kroměříže jezdit třeba do Kojetína nebo do Morkovic. Druhá stavba, o které se bohužel mluví jen před volbami, je další most přes Moravu. Na protipovodňová opatření se snad v Kroměříži zapomnělo úplně, třeba Olomouc a Přerov jsou mnohem dál. Mohlo se dosáhnout na dotace, ale chybí projekční příprava. Z hlediska dlouhodobého trendu vidím velký dluh v přípravě na klimatickou změnu. Zoufale pomalá je realizace tzv. prvků územní stability, což jsou různé remízky, projekty na zadržení vody v krajině, navracení vodních toků do podoby blízké přírodě. Roky zůstávají na papíře projekty, které by vracely vodu do lužních lesů. Příkladem je obnova toku Korytná v lesíku nad Strží, tedy propojení Moravy uměle přerušené vodní elektrárnou. Na takový projekt by se přitom daly čerpat peníze ze státního rozpočtu, přinesly by práci místním firmám a kromě obnovení ekosystémů by se část říčky dala využít jako umělý kanál pro kanoisty. A ještě jedna věc - Kroměříž si nechává ujet vlak v investici do datových sítí, kterou velkoryse přenechala T-mobilu. Je to trochu moderní paralela k vodovodnímu potrubí. Datové dálnice, stejně jako vodu není dobé tyto zdroje přenechávat privátnímu kapitálu.

Je investiční aktivita Kroměříže v tomto volebním období uspokojivá?
Není a bude hůř. Projedli jsme dobu konjunktury, s prázdnou městskou pokladnou se bude investovat hůř.