Vážený pane starosto,
jedním z témat předvolební kampaně, do které jste se zapojil, bylo zavážení vážanského hliníku. Zajisté si pamatujete, že zastupitelstvo města Kroměříže v minulém volebním období schválilo nákup pozemku 658/9, který bezprostředně sousedí se zatopenou těžební jámou.

V minulých dnech jsem se znepokojením zjistil, že na jmenovaném pozemku dochází k dalšímu ukládání materiálu a jeho přesunům takovým způsobem, že je jednak zavážen výše uvedený městský pozemek, dále pak jsou uložené materiály přetlačovány buldozerem do vody. Občanům Vážan je jasné, že pan Mesenský může zavážet vlastní pozemek, dokud ho nezaveze zcela, jak připouští podmínky I. etapy rekultivace. Je ale těžko pochopitelné, že město umožňuje ukládáním materiálu na městský pozemek zvyšovat kapacitu úložiště, a tím dopouští další a další obtěžování obyvatel průjezdem těžkých nákladních automobilů.
Fotografie posílám elektronickou cestou

Dotaz:
1/ jak město Kroměříž pod Vaším vedením zajišťuje správu uvedeného pozemku a kdo ji má na starosti?
2/ jak město Kroměříž kontroluje dodržování podmínek rekultivace jámy a kdo konkrétně se tím zabývá?
3/ jaký smysl mělo odkoupení uvedeného pozemku městem?
4/ jak budete ta tuto situaci reagovat?
5/ jak zajistíte nápravu a uvedení do původního stavu?

Děkuji za odpověď
Richard Kreml 21.3.2019http://www.zdrave-kromerizsko.cz/images/cl-51-01.jpg">  http://www.zdrave-kromerizsko.cz/images/cl-51-02.jpg">


Střípky ze zastupitelstva - únor 2019

Poměrně zajímavý byl návrh na složení Výboru pro územní plán. Předsedkyně ing. Blanka Šimůnková? Opoziční zastupitelka v čele důležitého výboru? Nevím, ...

  • 23.03.2019