Jeden anonym jsem si přečetl, přišel další, hážu do koše ( pro vysvětlení - všem zastupitelům přišel již druhý dopis někoho, koho Hanácká pole zajímají). Autora tímto zdravím. Pokud se nedokážete za svou věc postavit veřejně, strčte si svá psaní za klobouk.
K Hanáckým polím a plánovací smlouvě - přetrvává můj kritický postoj a to v několika bodech:
- zabereme další zemědělskou půdu a město se rozleze do krajiny. Stavět je třeba, ale bytové domy, ne mrhat pozemky na individuální výstavbu.
- investor zasíťuje pozemky a děj se vůle boží. Podnikatelské baroko má zelenou. Moderní města si zajistí, aby projekt měl začátek a konec, jasné podmínky, nepřekročitelné hranice. V Kroměříži jsme se nepoučili z "cochcárny" na území dřívějších Žižkových kasáren. Opět budeme vytvářet příležitosti pro spekulanty s pozemky, opět se bude stavět deset, dvacet, padesát let.
- napojení na Albertovu je prostě skandálně nedostačující. A pokud si město nechá vnutit smlouvu, že křižovatku u Penny bude řešit až "v případě potřeby", a napřed postaví cca 100 domů, čili cca 200 aut, dostává vědomě do problémů obyvatele Zacharu i budoucí stavebníky. Myslím, že budování křižovatky "až potom" je pro investora nápad z říše snů
- neshledávám důvod, proč by město mělo soukromému investorovi platit půlku úprav křižovatku. Cenu pozemků to naprosto neovlivní a proč přispívat spekulantům s pozemky?
- nedořešené odkanalizování srážkových vod je časovanou pumou. Retenční zdrž má zůstat v majetku investora, tedy s.r.o. Kde bude společnosti konec za rok, dva, pět? Kdo bude zdrž udržovat? Jste si jisti, že zachytí slejvák takové intenzity, který zažili před pár dny ve Zlíně?
Podtrženo, sečteno. Dvě podmínky jsou podle mě nepodkročitelné pro odsouhlasení plánovací smlouvy a odprodej klíčového pozemku: kvalitní dopravní napojení a vyřešení kanalizace. Ostatní se skřípěním zubů. To, co nám koalice předkládá, je paskvil nehodný diskuze.


Střípky květnové

Jednání skoro do 22 hodin, začínáme se blížit slavným schůzím Čunkovým do kuropění. Co naplat. Shrnu pár zajímavých bodů: 1/ byl pozván ing. Liškař, ...

  • 01.06.2020

Zastupitelstvo v době viru

Bude to krátké. Schůze formou videokonference v době, kdy už prakticky normálně zasedá Sněmovna i Senát, probíhala jako tragikomedie. Všichni věděli, ...

  • 16.04.2020

Zastupitelstvo škodí zdraví. Únor 2020

Dle jednacího řádu je možné schůze zastupitelstva svolat třeba jen 4x do roka. Asi abychom si šetřili nervy. Dělal to Čunek ve Vsetíně, tam se někdy rokovalo ...

  • 21.02.2020