Nová kroměřížská čtvrť se má stavět na poli mezi Zacharem, nemocnicí a jámou Vážanské cihelny. Ponese název „Hanácká pole“. Potud dobré. Kde tedy vidíme zakopaného psa, nebo spíše nášlapné miny? Pomiňme skutečnost, že je pro společnost krátkozraké zastavovat zemědělskou půdu. Zapomeňme, že moderní města se snaží udržet „kompaktnost“, čili nerozlézají se nekontrolovatelně do krajiny, protože zástavba „podnikatelským barokem“ je nevýhodná pro veškerou obslužnost území – školky, školy, svoz odpadu, trasy MHD...

První nastraženou minou je odkanalizování dešťových vod. Pole směrem k Výzkumáku je totiž do kopečka, a půda je hodně jílovitá. Je spočteno, že po zastavění pole domy a komunikacemi, nepojme stávající kanalizace srážkové vody při větším dešti. Pro obyvatele Zacharu (a dalších objektů podél potoka až k bývalé Bille) může být dešťová voda a bahno častým návštěvníkem.

Další tikající mina - projekt vodu jen odvádí, ignoruje potřebu udržení vody v krajině s odkazem na horší zasakovací vlastnosti terénu v místě. Jsme toho názoru, že kompromisním řešením by byla retenční nádrž s přírodním charakterem (prostě rybníček), s dostatečnou rezervní kapacitou. Nikoli plánovaná dešťová zdrž pod okny bytů na Nitranské, připomínající středověké pojetí kanalizace.

A časovaná bomba poslední - výstavba způsobí neúnosný nárůst osobní dopravy v kritickém místě na křižovatce Nitranská – Albertova (výjezd u Penny Marketu). Pokud se zde vyjíždí obtížně už dnes, těžko věřit studii, která tvrdí, že po postavení 200 obydlí se situace nezhorší. Prakticky všichni zde bydlící lidé budou jezdit auty, protože s MHD do této oblasti se nepočítá.

Zastupitelé Zdravého Kroměřížska byli jediní (kromě několika obyvatel ulice Nitranská), kteří na uvedené skutečnosti upozorňovali. Bohužel, marně, politické zadání bylo jasné, Hanácká pole musí projít.

Co dodat? Pokud chcete, aby vaši zastupitelé přemýšleli nad rozvojem města v širším kontextu, volte Zdravé Kroměřížsko. Pokud vám bahno ve sklepě a ucpané křižovatky nevadí, pak nemusíte k volbám vůbec…